Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Nieuwsbrief Gooise Meren 14 mei 2020

Bestrijding eikenprocessierups

Sinds begin april onderzoekt de gemeente de eikenbomen op de aanwezigheid van de eikenprocessierups. In Muiden zijn afgelopen week de eerste nesten waargenomen en in opdracht van de gemeente weggezogen. Dit jaar bestaat onze aanpak mede uit het stimuleren van de natuurlijke vijanden van de rups. Afgelopen najaar hebben we op verschillende plekken kruidenmengsels ingezaaid en speciale bloembollenmengsel aangeplant. In de buurt van diverse zomereiken zijn koolmeeshuisjes opgehangen.

Meer informatie over de bestrijding van de eikenprocessierups r>>​​​​​​​

 

Basisscholen weer open

Basisscholen zijn sinds afgelopen maandag weer open. De scholen willen ook rond de breng- haalmomenten voldoen aan de 1,5 meter regel. De meeste scholen vragen ouders om niet het schoolplein op te komen, bij sommige scholen wordt tijdens deze momenten de straat voor een gedeelte afgezet.

Oproep aan ouders en omwonenden

De scholen roepen ouders op om hun kinderen als het even kan met de fiets of lopend naar school te brengen. Aan omwonenden en mensen die door de wijk rijden, wordt gevraagd om de straten rond de scholen zoveel mogelijk te mijden. Alles is erop gericht om ruimte te maken voor de leerkrachten en de kinderen en hun ouders, zodat iedereen zich aan de 1,5 meter regel kan houden en de kans op besmetting klein is. De 1,5 meter regel geldt overigens niet voor kinderen onderling.

Hele of halve dagen

Veel scholen kiezen ervoor om de kinderen hele dagen naar school te laten komen, waardoor er aan het begin van de schooldag en aan het eind van de schooldag drukte is van brengende en halende ouders. Er zijn ook scholen die werken met halve dagen, waardoor er ’s ochtends én ’s middags kinderen gebracht en gehaald worden. Hoe de school in uw buurt het geregeld heeft, kunt u navragen bij de school.

 

 

Verwijderen wrakken/vaartuigen Naardertrekvaart

Waternet begint in de week van 25 mei met het verwijderen van wrakken uit de Naardertrekvaart bij de Naardense wijk Keverdijk. Tegelijk ruimt de gemeente de vaartuigen die op de oever in de groenstrook liggen. Hiermee komt een einde aan het uiterst rommelige beeld.

Waternet is de bevoegde instantie bij het verwijderen van wrakken uit het water, de gemeente is verantwoordelijk voor de oevers. Op de oever van de trekvaart liggen al langere tijd enkele vaartuigen  zonder geldige vergunning of toestemming van de gemeente.

Ieder jaar voert Waternet een opschoonactie uit in de regio Ámstel, Gooi en Vecht. Dat doet zij op grond van de Wrakkenwet. Bootjes die geen ‘drijvend vermogen’ hebben, worden verwijderd. Hiermee worden verschillende doelen gediend: voldoende vaarruimte, goede waterkwaliteit, veiligheid en een aantrekkelijke uitstraling.

Naardertrekvaart wordt mooier

Dat zijn precies ook de doelen die de gemeente belangrijk vindt. Ze krijgen in de komende tijd extra aandacht in het kader van ‘Naarden buiten de Vesting’. Binnen dit gebiedsprogramma zijn in samenwerking tussen de provincie, de gemeente, Waternet en de Regio in de afgelopen jaren al veel mooie projecten uitgevoerd. Allemaal bedoeld om het tussen Naarden en Muiden gelegen buitengebied aantrekkelijker te maken voor recreanten en de natuurwaarden en cultuurhistorische waarden te versterken. Onder andere zijn de open schootsvelden overgedragen aan het Goois Natuurreservaat en is een mooi wandelpad aangelegd van de Naardense vesting naar Stadzigt in het Naardermeergebied. Op het programma staat nu het verhogen van de recreatieve en landschappelijke waarde van de Naardertrekvaart.

Jorrit Eijbersen is bij dit onderwerp de verantwoordelijk wethouder: “Verrommeling van de openbare ruimte wil ik sowieso krachtig aanpakken. En ik wil dat deze plek er voor iedereen een stuk mooier op wordt. Voor de roeiers, voor andere recreanten en voor buurtbewoners die een ommetje langs het water maken.”

Eigenaren kunnen hun boot nog weghalen

Waternet heeft de te verwijderen wrakken voorzien van een flyer. Op enkele vaartuigen op de oever heeft de gemeente een brief geplakt. In de flyer en de brief staat dat eigenaren tot en met 24 mei hun wrak of boot kunnen weghalen. Anders worden ze verwijderd en geborgen. Eigenaren hebben dan nog een paar weken de tijd hun eigendom op te halen, maar dan wel tegen de gemaakte hoge kosten.

In het kadertje staat een overzicht van de zeven door Waternet te verwijderen wrakken. Zie voor de bijbehorende bezwaarprocedure de officiële digitale bekendmaking van Waternet.

Voor vragen aan Waternet: 0900 - 9394.  Voor vragen aan de gemeente: 035 207 00 00.

 

 Wrakken  

  • grijs-wit vaartuig van ± 4 meter bij kruising Huibert van Eijkenstraat-Vaartweg 
  • blauw-wit vaartuig van ± 5 meter t.h.v. Vaartweg 46  
  • wit vaartuig van circa ± 3 meter t.h.v. Vaartweg 56
  • wit-geel vaartuig van ± 4,5 meter t.h.v. kruising Ten Boschstraat-Vaartweg
  • groen-wit vaartuig van circa 4 meter t.h.v. Vaartweg 74
  • groen-zwart vaartuig van ± 3,5 meter t.h.v. Churchillstraat 3
  • rood-wit vaartuig van ± 4 meter t.h.v. Churchillstraat 3

 

 

Actie Wattnu

Wattnu adviseert inwoners ook over eenvoudige energiebesparende maatregelen zoals radiatorfolie, LED-lampen, tochtstrippen of een waterbesparende douchekop.Wilt u weten wat u kunt doen? Meld u dan aan voor een gratis online energiegesprek (via video of telefoon).

Ontvang een waardebon van 50 euro

Na dit gesprek krijgt u  een waardebon van € 50 opgestuurd te besteden aan energiebesparende producten. Aanmelden kan via  www.wattnu.org/actie

Gemeente en woningcorporaties steunen de actie

Deze bijzondere actie is mede mogelijk dankzij de (financiële) medewerking van de gemeente en de woningcorporaties Dudok Wonen, Woningstichting Naarden, Het Gooi en Omstreken, De Alliantie en Ymere.

Wattnu is voor de gemeente een belangrijke partner bij het vormgeven van de energietransitie. Begin dit jaar hebben de twee partners een convenant gesloten waarin alle afspraken over de samenwerking zijn vastgelegd.

Wethouder Barbara Boudewijnse, wethouder duurzaamheid, is heel enthousiast over de nieuwe actie: “Niet alleen draagt dit bij aan energiebesparing, wat ik vooral positief vind is dat ook inwoners met een smalle beurs heel makkelijk kunnen deelnemen!” 

Wattnu

Wattnu is opgezet door inwoners van Gooise Meren. Het doel van Wattnu is om inwoners te helpen om hun huis energiezuiniger te maken. Wattnu werkt met vrijwilligers en maakt geen winst. Ze leiden inwoners op tot energiecoach. De coaches geven aan andere inwoners gratis advies over energiebesparing. Voor meer informatie over Wattnu: www.wattnu.org

Bomencontrole

Elke boom in de openbare ruimte in Gooise Meren wordt eens in de vier jaar gecontroleerd op veiligheid. Met name willen we hiermee voorkomen dat bomen omvallen of dat er takken breken. Vandaar de naam van de controle: de Boom Veiligheid Controle (BVC). Uit de controle kunnen diverse acties voortvloeien. Dat kan uiteenlopen van snoeien en het innemen van de kroon tot het kappen van de hele boom.

Voor het uitvoeren van de BVC is Gooise Meren opgedeeld in vier gebieden. In april en mei is een BVC uitgevoerd in het gebied waaronder Muiden, Muiderberg en het Naarderbos vallen. In de zomer van 2020 gaan we de werkzaamheden voor het kappen van bomen uit deze BVC-ronde voorbereiden. De te kappen bomen markeren we met een geel kruis. Daarna gaan we de kaplijst samenstellen. Daarin staat ook aangegeven voor welke bomen bij het kappen een vergunning nodig is. De kaplijst komt op onze website gooisemeren.nl te staan. De planning is om de kap nog dit jaar uit te voeren. Waar mogelijk worden nieuwe bomen geplant.

Op dit moment is onze aannemer volop bezig met snoeiwerkzaamheden. Begin volgend jaar voeren we een BVC uit in het westelijke deel van Naarden en het westelijke deel van Bussum. In 2022 en 2023 volgen de overige delen van Bussum en Naarden.

 

Inspectie brug Oud Blaricumerweg

Van 18 t/m 20 mei vindt funderingsonderzoek plaats aan de monumentale brug op de Oud Blaricumerweg, Naarden. Er is daardoor maar 1 rijbaan beschikbaar voor verkeer. Het onderzoek vindt plaats ter voorbereiding op de restauratie en versterking van de autobrug en de vervanging van de twee houten fietsers- en voetgangersbruggen aan de zijkant van de brug. 

 

Buitenspeeldag Gooise Meren afgelast

De Buitenspeeldag in Gooise Meren, die dit jaar zou plaatsvinden op 10 juni, gaat in verband met de coronasituatie niet door. Dat betekent dat er dit jaar geen (speel)straten voor verkeer worden afgesloten. Ook straat- en buurtfeesten zijn momenteel niet toegestaan. Dit om drukte en daarmee de kans op besmetting te voorkomen

 

Gemeentehuis 21 mei (Hemelvaartsdag) en 22 mei gesloten

Op donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 22 mei is het gemeentehuis gesloten. Wij zijn die dag ook telefonisch niet bereikbaar.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden