Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Nieuwsbrief Gooise Meren 7 mei 2020

Scholen vanaf 11 mei weer open

Scholen in het basisonderwijs gaan op 11 mei weer open. De scholen zoeken naar manieren om de regel van anderhalve meter afstand vorm te geven, ook rond de breng- haalmomenten. Aan inwoners wordt gevraagd om de straten rond de scholen op deze piekmomenten te mijden en parkeerplekken vrij te laten, zodat ouders die hun  kinderen brengen de ruimte hebben.

De kinderen in het basisonderwijs kunnen voor ongeveer de helft van de tijd naar school. Hoe dit wordt vormgegeven kan per school verschillen.

 

Burgemeester spreekt over herdenking en vrijheid

In verschillende videoboodschappen, op alle herdenkingslocaties in Gooise Meren, heeft burgemeester Han ter Heegde de inwoners toegesproken over het belang van herdenking en vrijheid. Bekijk onderstaande video's:

Bussum monument Frederik van Eedenweg https://youtu.be/q9Wc6k7JtfY
Joodse begraafplaats Naarden  https://youtu.be/o9DrKkeIIiU
Bussum Monument Bussumerheide https://youtu.be/2DpPzIbbYa0
Naarden https://youtu.be/bd0LU1fip0k
Muiderberg https://youtu.be/567Aq2_eqao 
Muiden https://youtu.be/8UXcz0mEqVk 

 

Regionale Energiestrategieën

Hoe kunnen we in de Gooi en Vechtstreek grootschalige opwekking van duurzame energie combineren met het behoud van onze fraaie natuurgebieden en ons unieke cultuurlandschap? Die vraag heeft in de afgelopen maanden een grote rol gespeeld in een inventarisatie in het kader van het opstellen van een concept Regionale Energie Strategie (RES) voor het zuidelijke deel van de provincie Noord-Holland.

De concept RES is geen statisch eindresultaat maar een eerste stap in een langjarig regionaal proces. Nieuwe ontwikkelingen en inzichten kunnen aanleiding zijn voor aanpassingen. Aan de inventarisatie is meegewerkt door gemeenten, het waterschap, inwoners, energiecoöperaties, experts, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Het leverde voor de ‘subregio’ Gooi en Vechtstreek een lijstje op van tien gebieden die mogelijk geschikt zijn voor de plaatsing van windturbines of zonnepanelen. Op het lijstje staan onder andere het Gooimeer en de rand van de A1 bij Muiden. Zie voor het complete lijstje het tweede kadertje bij dit artikel.

Nationaal Klimaatakkoord

In het nationale Klimaatakkoord (2018) is afgesproken dat we in 2030 49% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Daarvoor is het nodig dat het aandeel van duurzaam opgewekte energie een flink stuk omhoog gaat.

Het akkoord bevat ook nog tal van andere maatregelen, zoals het beter isoleren van woningen en het ontwikkelen van nieuwe technieken voor de opwekking van duurzame energie. Ook dat heeft in Gooise Meren de volle aandacht. Onlangs heeft de gemeente op initiatief van Wattnu en inwoners van Muiderberg bij het Rijk een subsidieaanvraag ingediend voor een unieke pilot met aquathermie. De bedoeling is om de woningen van de wijk Buitendijke te verwarmen met water uit het IJmeer. Via collectieve warmtepompen kan het water worden opgewarmd tot 70 graden voordat het in de woningen komt.

Hoe gaat het nu verder?

De concept-RES wordt nog aangevuld met reacties van deelnemers aan de bijeenkomsten en met wensen en bedenkingen van de gemeenteraden. Daarna stellen de colleges van de gemeenten en Gedeputeerde Staten en de algemeen besturen van de waterschappen de RES vast. Het Nationaal Programma RES en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) berekenen of alle 30 energieregio’s van Nederland samen voldoende duurzame energie opwekken. Na de zomer start een participatietraject waarin de mogelijke gebieden voor opwekking van duurzame energie verder worden onderzocht.

College Gooise Meren wil meer ambitie

In de Gooi en Vechtstreek zouden de beoogde gebieden goed zijn voor 321 GWh aan zonne- en windenergie. Wat het college van Gooise Meren betreft mag de regio de lat hoger leggen. Barbara Boudewijnse, wethouder duurzaamheid: “Gemeenten en maatschappelijke partners hebben in 2017 de ambitie uitgesproken om in 2050 een energie-neutrale regio te zijn. Het totale energieverbruik van de gebouwde omgeving bedraagt in onze regio 3,2 Twh. Dat is tienmaal zoveel als wat we met dit bod denken op te wekken. Verder vind ik het belangrijk dat er in de RES ook aandacht is voor de mogelijkheden om op innovatieve manieren duurzame energie op te wekken.”

Mogelijke gebieden voor opwekking duurzame energie

Zonne-energie

  • Langs A1 bij Muiden
  • Langs A27 bij Hilversum
  • Bij A27, afslag 33
  • Spoordriehoek Weesp 
  • Gebied Anna’s Hoeve bij Hilversum
  • Vliegveld Hilversum

Wind-energie

  • Aetsveldsepolder bij Weesp
  • Strook bij Stichtse Brug
  • Bloemendalerpolder

Wind- en zonne-energie

  • Gooimeer

Regionale Energiestrategieën (RES)

Ons land is opgedeeld in 30 energieregio’s. Iedere regio onderzoekt hoeveel zij aan het opwekken van duurzame energie kan bijdragen. Afgelopen jaar is in alle energieregio’s door gemeenten, energiecoöperaties, maatschappelijke organisaties en inwoners gewerkt aan het opstellen van een concept RES (Regionale Energiestrategie). Hierin staat onder andere beschreven welke plekken mogelijk geschikt zijn voor de plaatsing van collectieve zonnepanelen en windturbines. Ook is uitgerekend hoeveel duurzame energie hiermee kan worden opgewekt.

De regio Gooi en Vechtstreek behoort tot de Energieregio Noord-Holland Zuid (NHZ), samen met onder andere Amsterdam, Amstelveen en Zaanstad. De concept RES Noord-Holland Zuid is gepubliceerd op www.energieregionhz.nl/conceptres

 

100 jarig bestaan BFC

De Bussumse voetbalclub BFC viert dit jaar haar 100-jarig bestaan. Er waren allerlei feestelijke activiteiten gepland maar die worden vanwege de corona situatie uitgesteld. Wethouder sport, Alexander Luijten, ging wel langs BFC om de club te feliciteren. Sinds eind vorige week mag de jeugd van Gooise Meren weer buiten sporten. "Geweldig hoe alle verenigingen dit geregeld hebben".

Werkzaamheden Beatrixbrug in Naarden-Vesting

Van maandag 11 t/m woensdag 13 mei a.s. wordt de constructie van de Beatrixbrug in Naarden-Vesting geïnspecteerd door de firma’s Nebest en Object Survey. De inspectie is nodig voor de voorbereiding van het onderhoud aan de brug. Ook onder water wordt de brug geïnspecteerd. Daardoor is er bij de brug geen vaarverkeer mogelijk. Voor het wegverkeer geldt dat er op woensdag 13 mei gedurende een korte periode één weghelft wordt afgesloten. Dit kan beperkte hinder geven in de vorm van een korte wachttijd. Ook wordt het trottoir kortstondig afgesloten, zodat voetgangers even moeten oversteken. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 09.00 en 18.00 uur.

 

Hondenpoep, ruim het op

Veel honden hebben het geluk dat ze in deze coronatijd vaker worden uitgelaten. U maakt als hondenbezitter ook uw buurtgenoten blij door de uitwerpselen van uw hond netjes op te ruimen!

Dat is trouwens ook verplicht. Bij overtreding van deze regel riskeren hondenbezitters een boete van 140 euro. Ook moet je tijdens het uitlaten van de hond een poepzakje bij je hebben. Zo niet dan kun je een boete van 95 euro krijgen.

Voor het opruimen van hondenpoep zijn speciale poepzakjes in de handel. Ze zijn overal te koop en kosten weinig. Hondenpoep hoort bij het restafval. Het zakje met hondenpoep mag dus ook in de afvalbakken op straat.

 

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden