Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Nieuwsbrief Gooise Meren 30 april 2020

Lintjesregen 2020

5 inwoners van Gooise Meren kregen op vrijdag 24 april 2020 ter gelegenheid van Koningsdag een Koninklijke onderscheiding. Door het coronavirus vinden er geen festiviteiten plaats rond de Lintjesregen. Burgemeester Han ter Heegde heeft de gedecoreerden persoonlijk gebeld om hen hiervan op de hoogte te stellen en ze te feliciteren. Op een later moment dit jaar zal de burgemeester in een officiële bijeenkomst de lintjes bij hen opspelden. 

Bekijk de toespraak van Burgemeester Han ter Heegde.

De 5 gedecoreerde inwoners van Gooise Meren

 • De heer Robert Harsevoort, woonachtig in Bussum
  Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn jarenlange en intensieve vrijwillige inzet voor de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie; Turngroep Midden-Nederland; Comité Eemnesser Koeientrofee; TijdvoorMeedoen (Huizen)
 • Mevrouw Marijke Katerberg-Muns, woonachtig in Bussum
  Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege haar jarenlange en intensieve vrijwillige inzet voor Vrijzinnigen Naarden-Bussum; Centrale Commissie Interkerkelijk Vormingswerk; Vrijzinnig Overleg Gooise Meren
 • De heer Cees Kurpershoek, woonachtig in Naarden
  Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn jarenlange en intensieve vrijwillige inzet voor het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond; Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereniging; Gehandicapten Sport Nederland
 • De heer Joop Voogt, woonachtig in Naarden
  Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn jarenlange en intensieve vrijwillige inzet voor voetbalclub NVC; de G-afdeling van NVC; voetbalclub SDO
 • Mevrouw Nel Zuurveen - Propitius, woonachtig in Naarden
  Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege haar jarenlange en intensieve vrijwillige inzet voor Vereniging voor Christelijk Onderwijs Naarden; Willem de Zwijger College Bussum; KWF Kankerbestrijding; Protestante Gemeente Naarden; Vivium-Zorggroep Naarderheem; Raad van Kerken Naarden, Bussum, Hilversumse Meent; Stichting Grote Kerk Naarden; Voedselbank Naarden/Bussum/Hilversumse Meent

 

 

Kinderen Gooise Meren terug op de sportvelden

Sportverenigingen uit Gooise Meren springen massaal in op de versoepeling van de corona-voorschriften voor sportende kinderen die door het kabinet zijn afgekondigd. Nagenoeg alle van de bijna 30  buitensportverenigingen hebben bij de gemeente plannen en een protocol ingediend om kinderen weer in georganiseerd verband te laten sporten. 

Een aantal clubs ontvangt op donderdag 30 april de eerste kinderen op hun complex voor wedstrijdjes, trainingen, sport en spel. Daarbij gaat het niet alleen om jonge kinderen tot en met twaalf jaar, die zonder beperkingen met elkaar (georganiseerd) mogen sport, maar ook om activiteiten voor oudere kinderen die tijdens het sporten 1,5 meter afstand moeten houden. 

De mogelijkheid om te sporten leeft enorm, ook bij ouders en kinderen.  Dat blijkt ook aan het grote aantal telefoontjes die bij de gemeente binnenkomen over het sporten. De versoepeling betreft nu alleen de buitensporten. Gedurende de activiteiten die de verenigingen, hun trainers en vrijwilligers organiseren, zijn de sportparken geopend. Na het sporten gaan de sportparken en velden weer op slot, zoals dat nu ook het geval is. Wie zich dan toch op de velden begeeft om een balletje te trappen met vrienden is in overtreding en riskeert een boete.

Verenigingen die weer met kinderen gaan sporten, moeten een plan van aanpak en protocollen voorleggen aan de gemeente hoe zij dat willen gaan doen. Niet alles is toegestaan. Zo zijn sportkampjes, die meer omvatten dan alleen sport en ook vaak langer duren, niet toegestaan. Clubhuizen, kantines en kleedkamers zijn tijdens het sporten gesloten, toiletten zijn beperkt beschikbaar. De versoepeling geldt nu alleen voor de buitensporten en/of buitenactiviteiten.

In navolging van de sportclubs zullen ook de buurtsportcoaches in Gooise Meren sportactiviteiten in de wijken gaan opzetten. Plannen daarvoor worden nu nader uitgewerkt. Daarbij zal gebruik gemaakt worden van veldjes en locaties in de wijken en buurten. Gemeentelijke pannaveldjes (voetbalkooien)  die momenteel zijn afgesloten, blijven, behoudens voor georganiseerde buurtsportactiviteiten, dicht. Dit om te voorkomen dat kinderen er ongeorganiseerd, zonder in achtneming van de coronavoorschriften, gaan sporten.  
 
Wethouder sport Alexander Luijten is bijzonder blij dat kinderen weer lekker kunnen bewegen en sporten  en dat de verenigingen zo enthousiast en snel hebben gereageerd. ,,Mijn complimenten aan de clubs voor de snelle actie. Beweging, sporten, samen lekker buiten actief zijn is zo belangrijk voor kinderen, ze staan te popelen om weer te kunnen sporten. Maar dan wel met alle voorschriften die daarbij horen, want we willen blijven voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt. Het blijft een serieus probleem, ook al gaat de trend langzaam de goede kant op. Dat betekent ook, dat we, soms tot teleurstelling van de clubs, niet eerder dan donderdag van start kunnen, omdat de nieuwe noodverordening pas in de loop van woensdag van kracht is geworden. Ik wens iedereen veel plezier toe tijdens het sporten.”’

Wie vragen heeft over sporten en corona of initiatieven wil aanmelden kan mailen met coronasport@gooisemeren.nl​​​​​​​ 
 

Geen herdenking op 4 mei 

Vanwege het coronavirus zijn de herdenkingsbijeenkomsten op 4 mei in Gooise Meren afgelast. Het college van burgemeester en wethouders zal wel gedurende de dag kransen leggen en nodigt u ook uit bloemen te leggen. Doe dat niet om 20.00 's avonds maar gedurende de dag en hou rekening met de coronamaatregelen. 

In verschillende videoboodschappen, op alle herdenkingslocaties in Gooise Meren, spreekt burgemeester Han ter Heegde de inwoners toe.

Houdt hiervoor onze Facebookpagina​​​​​​​ in de gaten.

Restauratie monument Naarden

Het oorlogsmonument bij de Burgemeester van Wettumweg in Naarden is vanwege een restauratie tijdelijk van zijn plek. De bij het monument behorende tekstmuur heeft al een onderhoudsbeurt gehad en ziet er weer mooi uit. De tekst luidt: 'In de wrede strijd gevoerd in de jaren negentienhonderd veertig tot negentienhonderd vijf en veertig offerden wij ons leven voor 's mensen vrijheid'. 
 

Bouwproject Bensdorp 

Wethouder Jorrit Eijbersen is uitermate positief over de overeenstemming die de gemeente, Dudok Wonen, Vesteda en andere eigenaren hebben bereikt over de voltooiing van bouwproject Bensdorp in Bussum. Eijbersen: ”We hebben een lange weg afgelegd met veel hobbels, waaronder het faillissement van de bouwmaatschappij. Dat het nu toch gaat lukken, is een compliment voor eenieder. Mooi dat dit bijzondere industriële erfgoed een nieuwe bestemming krijgt in de vorm van woningbouw. Nog mooier dat ook in sociale woningbouw wordt voorzien. En ik ben blij voor de mensen die hier al enige tijd in een appartement wonen en niet wisten hoe het verder zou gaan.” 

De voltooiing is inmiddels gestart. Als het goed is wordt het geheel nog voor de zomer opgeleverd. 

Vertraging herstel vesting Muiden

Het herstel van de vestingwallen in Muiden heeft vertraging opgelopen. Er was extra onderzoek nodig vanwege de complexiteit van de ingrepen. Aanvullende maatregelen in de opbouw van de wal en de verankering van de damwanden bleken noodzakelijk. De gemeente heeft samen met aannemer Van der Ven gewerkt aan een ontwerp dat veilig, duurzaam en technisch haalbaar is. Vorige week ging de gemeenteraad akkoord met het benodigd aanvullend krediet.
Het herstel van de vestingwallen heeft als doel om de vesting meer zichtbaar, herkenbaar en ervaarbaar te maken. De werkzaamheden beginnen eind augustus en zullen ongeveer een jaar duren.  

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang en bent u geïnteresseerd in achtergrondinformatie over dit bijzondere project? Meld u dan aan voor  de  nieuwsbrief ‘Verder met de Vesting Muiden’.  

Leuk weetje

De zone voor de twee courtines wordt ingericht als eco-zone of vispaaiplaats. Bij de oever van de bastions worden zogenoemde vissenbossen geplaatst. Deze bestaan uit een palenrij van ongeveer een meter breed, opgevuld met dood hout. Zo ontstaan gunstige voorwaarden voor de ontwikkeling van onderwatervegetatie. En dat is dan weer goed voor insecten en vissen (zeelt, snoek, driedoornige stekelbaars en ruisvoorn).

 

Vuilophaal 4 en 5 mei 

Dinsdag 5 mei wordt er geen huisvuil opgehaald en zijn de scheidingsstations van de GAD gesloten. 

Maandag 4 mei zijn de scheidingsstations open:
Bussum van 12.00-19.30 uur en
​​​​​​​Hilversum van 8.30-19.30 uur.

U vindt meer informatie op www.gad.nl 

Gemeentehuis 5 mei gesloten 

Op dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag) is het gemeentehuis de hele dag gesloten. Wij zijn die dag ook telefonisch niet bereikbaar. 

Maatschappelijk werk, Vrijwillige Thuishulp en Buddyzorg  

Maatschappelijk werk

De maatschappelijk werkers van Versa Welzijn zijn ook in deze moeilijke tijden beschikbaar voor de inwoners van Gooise Meren.
U kunt bellen naar
Herjan  Gerlings  06 45 54 64 52, 
Nicky  Eggenkamp  06-13907587
Willie  Draaijers  06-2792500.


Vrijwillige Thuishulp en Buddyzorg    

Vrijwillige ondersteuning voor de mantelzorger om (over)belasting te voorkomen. Een Buddy voor iemand die chronisch ziek is of een levensbedreigende  aandoening heeft. Een steuntje in de rug, aanspraak en persoonlijke aandacht. Een luisterend oor of samen iets ondernemen. 

Contactgegevens: 
t : Versa  Welzijn 035-6947455  (ma- vr 10.00- 16.00).
E: coördinator  Ellis  Vleugels  evleugels@versawelzijn.nl​​​​​​​ 

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden