Voetballen op kunstgras in Gooise Meren

Op 15 februari 2017 wijdde het tv-programma Zembla opnieuw een uitzending aan de veiligheid van het voetballen op kunstgrasvelden met rubbergranulaat (rubberkorrels). Ditmaal stond een onderzoek van de Vrije Universiteit centraal. De onderzoekers plaatsen op basis van onderzoek met embryo’s van zebravisjes vraagtekens bij die veiligheid. Wij kunnen ons goed voorstellen dat de uitzending bij onze inwoners twijfel oproept of het verantwoord is om te sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat. We lichten hieronder toe waarom de gemeente vasthoudt aan het standpunt dat sporten op kunstgrasvelden veilig is.

Gemeente volgt standpunten instanties

Sinds de 1e uitzending van Zembla over het onderwerp kunstgras met rubbergranulaat (rubberkorrels) volgt de gemeente Gooise Meren de ontwikkelingen over dit onderwerp op de voet. Ook hebben we in de afgelopen maanden (eind 2016/2017) diverse malen overleg gehad met de voetbalclubs NVC, BFC, SDO, SC Muiderberg en SC Muiden.
Gemeenten beschikken niet zelf over de expertise om de veiligheid van kunstgrasvelden te beoordelen. Net als andere gemeenten volgen wij daarom nauwgezet de standpunten van instanties als de landelijke overheid, het RIVM en de GGD GHOR Nederland. In deze instanties hebben wij het volste vertrouwen.

Onderzoeken RIVM en VU

In de afgelopen maanden heeft het RIVM zelf gedegen onderzoek verricht en het heeft ook de resultaten van het VU-onderzoek serieus bekeken. Naar de mening van het RIVM kunnen op basis van de nu beschikbare resultaten van het zebravis-onderzoek geen conclusies worden getrokken over de schadelijke effecten van kunstgrasvelden op de mens.

Bekijk de reactie van het RIVM op het onderzoek van de VU naar rubbergranulaat.

Gemeente blijft de ontwikkelingen volgen

Het onderwerp heeft de volle aandacht van de genoemde instanties. Op dit moment (februari 2017) is er geen aanleiding voor het verlaten van het standpunt dat voetballen op kunstgras veilig is. In de komende dagen en weken blijven wij de standpunten van de landelijke overheid, het RIVM, de GGD GHOR en de KNVB op de voet volgen. Zodra zich hierin verschuivingen voordoen, bekijken wij onmiddellijk of het nodig is in Gooise Meren actie te ondernemen. Uiteraard blijven wij ook in contact met de voetbalclubs.

Meer informatie

Voor meer informatie over rubbergranulaat zie rivm.nl.