Opening Historische Haven Naarden op 26 mei 2018

De feestelijke opening van de Historische Haven Naarden is op zaterdagmiddag 26 mei 2018 om 14.30 uur. Aan de kade bij Het Arsenaal zijn er vanaf 26 mei 2018 permanent historische schepen te bewonderen voor het publiek. Rond 14.30 uur vindt de officiële openingshandeling plaats, maar vanaf 12.30 uur valt er al veel te zien en te horen. Shantykoor ‘Het Ruime sop’ zorgt met zeemansliederen voor de muzikale omlijsting. U bent van harte welkom.

Voorbereiding sinds 2005

In 2005 lanceerde de Stichting Historische Haven Naarden (SHHN) haar plan om de historie van de haven te laten herleven. De toenmalige gemeente Naarden stond er sympathiek tegenover, maar er moest nog wel een heel traject worden afgelegd voordat het helemaal rond was:

  • Aanpassing van het bestemmingsplan
  • Vergunning van gemeente Gooise Meren
  • Het sluiten van een overeenkomst tussen SHHN en de Stichting Monumentenbezit over het gebruik van de kade
  • Het vinden van een sponsor

Dat is inmiddels allemaal gelukt.

Haven draagt bij aan meerdere doelen

De SHHN heeft met de historische haven meerdere doelen:

  • De haven draagt bij aan het voortbestaan van historisch waardevolle schepen
  • De haven versterkt de cultuurhistorische waarde van de Vesting
  • Historische schepen leveren een heel aantrekkelijk beeld op