Historisch Café over Geheimen van De Fransche Kamp op 22 november 2017

Klaas Oosterom verzorgt op 22 november 2017 om 20.00 uur een lezing over de 'geheimen' van het bosgebied tussen Bussum en Hilversum. Hij belicht onder andere de groepsschuilplaatsen die onderdeel uitmaakten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het legerkamp uit 1809 dat plek bood aan 4000 Franse soldaten. De lezing vindt plaats in cultuurcentrum De Mess, Adriaan Dortsmanplein 1b in Naarden. Voor meer informatie zie verenigingvestingstad.nl.