Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Werkzaamheden aan riool en bestrating Energiestraat Naarden vanaf 1 september 2020

De gemeente gaat van 1 september tot november 2020 het gemengde rioolstelsel van de Energiestraat tussen de Rubberstraat en de Bronsstraat in Naarden vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Het afvalwater en het regenwater gaan dan door gescheiden leidingen. Er komt nieuwe bestrating en waar nodig vindt er reparatie plaats aan de parkeervakken. Tijdens de uitvoering blijven de bedrijven bereikbaar.

De openbare verlichting is eerder vervangen voor ledverlichting. In januari 2020 zijn de ergste verzakkingen in de weg hersteld en in maart 2020 heeft een bodemonderzoek plaatsgevonden.

Omleiding voor het verkeer

Van september tot november 2020 heeft het verkeer te maken met omleidingen door de werkzaamheden in de Energiestraat tussen de Bronsstraat en de Rubberstraat. Om voldoende werkruimte te hebben, gaat een gedeelte naast de rijbaan ook open. Er worden geen parkeervakken bijgemaakt of verwijderd.

Om bedrijven vanaf 1 kant van de Energiestraat zo goed mogelijk bereikbaar te houden en de overlast te verkleinen, wordt het werk in delen opgepakt.

Vragen

Neem voor vragen over de werkzaamheden contact op met heer De Vor via 035 207 00 00 of mail naar r.devor@gooisemeren.nl.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden