Voorbereidingen nieuwbouw kindcentrum in Muiderberg van start

Er ligt een plan van aanpak voor de ontwikkeling van een nieuw kindcentrum in Muiderberg. De architect die het gebouw gaat ontwerpen is gekozen. Als alles volgens plan verloopt staat er begin 2025 een nieuw, duurzaam en toekomstbestendig gebouw op het terrein van de voormalige gemeentewerf van Muiderberg.

Het gebouw heeft dan ruimte voor ongeveer 300 kinderen en zal fysiek gekoppeld zijn aan de SKBNM-locatie Villa Zeezicht. In het kindcentrum komen OBS De Vinkenbaan, de Oranje Nassauschool en kinderopvang SKBNM. Via een prijsvraag is er een naam bedacht: Kindcentrum De Meerstroom.

OBS De Vinkenbaan en de Oranje Nassauschool samen in 1 gebouw

Vooruitlopend op de oplevering van het nieuwe kindcentrum onderzoeken de gemeente en Stichting Florente bassischolen op dit moment de mogelijkheden om OBS De Vinkenbaan en de Oranje Nassauschool tijdelijk te huisvesten in één gebouw, tot aan de opening van de nieuwbouw in 2025. De fusie van de 2 scholen is al in gang gezet en zal naar verwachting per 1 augustus 2022 een feit zijn.

Plan van Aanpak voor de nieuwbouw

Het college van BenW  heeft het Plan van Aanpak voor de nieuwbouw vastgesteld. Daar staat onder andere in hoe de voorbereidingsfase wordt georganiseerd en hoeveel de nieuwbouw mag gaan kosten. Door de sterke prijsstijging van met name bouwmaterialen staat het bouwbudget op dit moment onder druk. De wethouder heeft de gemeenteraad laten weten dat hij zoekt naar financiering voor eventuele extra kosten.

Architect

De gemeente heeft samen met de school en de kinderopvang via een aanbestedingsprocedure een architect gevonden die het ontwerp voor de nieuwbouw gaat maken: Arons en Gelauff Architecten. De architect gaat in werksessies, samen met directie en medewerkers van de school, de kinderopvang én met technisch adviseurs, het schoolgebouw en de buitenruimte ontwerpen. Uitgangspunt hiervoor is een programma van eisen, dat door een gespecialiseerd bureau samen met een werkgroep van leerkrachten en ouders is gemaakt. Daarin staat concreet aan welke eisen en wensen de nieuwbouw moet voldoen.

Bestemmingsplan

Op het terrein van de gemeentewerf mag niet zomaar een schoolgebouw komen, daarvoor moet eerst de bestemming van het terrein gewijzigd worden. Daarom loopt er gelijktijdig met het ontwerptraject een proces voor het wijzigen van het bestemmingsplan. Omwonenden en belanghebbenden worden nauw betrokken in dit proces. Zij worden hierover tijdig geïnformeerd.

Start bouw en oplevering

Alle voorbereidingen moeten ervoor zorgen dat in 2024 met de bouw gestart kan worden. Oplevering van het gebouw staat gepland in het 1e kwartaal van 2025. Na de voorjaarsvakantie zijn de Muiderbergse kinderen van 0 tot 13 jaar welkom in het mooie, frisse en duurzame kindcentrum, waar zij door de medewerkers van Kindcentrum De Meerstroom worden begeleid.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden