Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.

Verwijdering wrakken Naardertrekvaart

Waternet gaat wrakken uit de Naardertrekvaart verwijderen. Het gaat om het stuk langs de wijk Keverdijk in Naarden. Tegelijk ruimt de gemeente vaartuigen die zonder geldige vergunning of toestemming van de gemeente op de oever in de groenstrook liggen. Na de opruimactie gaat de gemeente de oever en de waterkant opnieuw inrichten. Er komt een grens voor het aantal bootjes en er is geen ruimte meer voor bootjes van mensen die niet in Gooise Meren wonen. Eigenaren kunnen hun boot nog weghalen.

Ieder jaar houdt Waternet op grond van de Wrakkenwet een opschoonactie in de hele regio Amstel, Gooi en Vecht. De opschoonactie heeft als doel: voldoende vaarruimte, goede waterkwaliteit, veiligheid en een aantrekkelijke uitstraling.

De 5 wrakken die Waternet verwijderd

  1. Polyester boot, rood/wit, 4 meter, Churchillstraat tegenover nummer 3
  2. Stalen roeiboot, zwart/wit, 4 meter, Vaartweg tegenover nummer 6
  3. Polyester roeiboot, groen/wit, 3 meter, Vaartweg tegenover nummer 50
  4. Polyester boot, wit, crème dekzeil, 3.5 meter, Vaartweg tegenover nummer 80
  5. Polyester boot, geel/wit, 3.5 meter, Vaartweg tegenover Kolonel Michaëlstraat

Tot 3 mei 2021 de tijd om zelf boot weg te halen

Waternet heeft op de 5 boten een flyer geplakt. Deze bootjes hebben geen drijvend vermogen meer. Op enkele vaartuigen op de oever heeft de gemeente een brief geplakt. Eigenaren hebben tot 3 mei 2021 de tijd hun wrak of boot weg te halen of weer drijvend te maken. Anders worden ze verwijderd en geborgen. Als bekend is wie de eigenaren zijn, worden de kosten op hen verhaald. Voor vragen aan Waternet: 0900 - 9394. Voor vragen aan de gemeente: 035 207 00 00.

Fout aangemeerde boten

2 boten in de Naardertrekvaart liggen verkeerd afgemeerd:

  1. Groen gevlekt, 4 meter, ligt te dicht bij de Irenebrug
  2. Motorvlet van 7 meter met blauw afdekzeil, ligt te ver van de kant, tegenover Vaartweg 82

Op beide boten zit een rode flyer door overtreding van artikel 3.2 van het Vaarreglement AGV. De eigenaren moeten dit corrigeren, anders verwijdert Waternet de boten en verhaalt Waternet de kosten op de eigenaar.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden