Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.

Meer weten? Houd onze nieuwspagina over het coronavirus goed in de gaten!

Verboden toegang op gemeentelijke sportparken

Het is niet toegestaan te sporten op gemeentelijke sportparken in Gooise Meren. In verband met de verspreiding van het coronavirus zijn de sportparken afgesloten voor iedereen, jong en oud, die er willen sporten. Wie zich toch op de velden begeeft is in overtreding en riskeert een boete. De bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeente zullen toezien op de naleving van het verbod.

Verbodsborden

Het kabinet had al eerder besloten dat de sportcompetities werden stilgelegd en dat er niet meer in clubverband gespeeld en getraind mocht worden. Op de diverse sportparken worden vanaf vandaag borden met het opschrift ‘Verboden toegang in verband met verspreiding van het coronavirus’ geplaatst.

Afstand houden

In de week van 16 maart 2020 bleek dat met name jongeren op alle tijden van de dag toch in groepen bij elkaar kwamen op de velden om tegen een balletje te trappen of te slaan. Het college van Gooise Meren heeft in lijn met de nieuwe aangescherpte regels vanuit Den Haag besloten, dat ook vrij sporten nu aan banden worden gelegd. Dit omdat het nagenoeg onmogelijk is om bij het sporten de vereiste afstand van 1,5 meter in acht te nemen. Het verbod geldt ook voor tweetallen of eenlingen.

Het college dringt er op aan dat iedereen de verantwoordelijkheid neemt om zich aan de aangescherpte regels te houden. Het coronavirus is een serieus probleem dat we alleen kunnen oplossen als iedereen zich aan de regels houdt. Niet alleen voor jezelf, maar ook om anderen niet te besmetten.

Samenscholingsverbod

Ook op andere plekken in de gemeente geldt een samenscholingsverbod. Mensen wordt opgeroepen met niet meer dan 3 personen bijeen te zijn/komen. Op overtreding van dit verbod staat een pittige boete. De gemeente zal binnenkort gebieden in de gemeente aanwijzen die afgesloten worden zodat mensen er niet meer bij elkaar kunnen komen.

Verbod geldt niet voor kinderopvang en naschoolse opvang

Op diverse sportparken zijn vormen van kinderopvang/naschoolse opvang aanwezig. Voor hen geldt het verbod niet. Zij mogen gewoon in bedrijf blijven. Deze opvang wordt geacht zelf toezicht te houden op de veiligheid en gezondheid van de betreffende kinderen.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden