Verboden te zwemmen in vestinggrachten Naarden

Burgemeester Han ter Heegde heeft besloten dat er met onmiddellijke ingang niet meer gezwommen mag worden in de vestinggrachten van Naarden. Dit in verband met de mogelijke aanwezigheid van munitie, zoals blijkt uit een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Stichting Monumenten Bezit (SMB). Ook magneetvissen is verboden. Mensen die toch zwemmen of magneetvissen in de grachten riskeren een boete.

Het water rond de vesting is een populaire zwemplek onder jongeren, vooral doordat er van de wallen af in het water gesprongen kan worden. Zwemmen in de grachten is niet zonder risico, doordat er van alles op de bodem van de grachten kan liggen en het water niet overal even diep is. Om die reden werd zwemmen al afgeraden en waarschuwde de gemeente voor de risico’s van het springen vanaf bruggen en wallen. Nu er mogelijk munitie ligt en de grachten door het mooie weer onweerstaanbaar zijn voor jonge zwemmers, vindt de burgemeester waarschuwen niet meer voldoende. Hij maakt gebruikt van zijn bevelsbevoegdheid en verbiedt het zwemmen en magneetvissen in de grachten.

Bevelsbevoegdheid

De burgemeester kan op grond van artikel 172 lid 3 uit de Gemeentewet ingrijpen met de zogenaamde ‘lichte bevelsbevoegdheid’. Hij doet dit omdat er op grond van de APV geen wettelijk zwemverbod is, maar de situatie op dit moment te risicovol is om niet in te grijpen. Op basis van deze bevoegdheid kan de burgemeester het zwemmen en magneetvissen verbieden en hierop handhaven. Overtredingen zijn dus strafbaar, volgens artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht.

Brisantgranaat

In september 2018 is er bij baggerwerkzaamheden in Naarden-Vesting een brisantgranaat gevonden. Naar aanleiding daarvan is in opdracht van de eigenaar van het water en de vestingwallen, Stichting Monumenten Bezit (SMB), bureauonderzoek gedaan naar de mogelijke aanwezigheid van munitie in de grachten. De onderzoeksresultaten zijn gedeeld met de gemeente en voor de burgemeester aanleiding om de SMB te vragen fysiek onderzoek uit te voeren. Dit onderzoek moet nog plaatsvinden.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

De APV wordt op dit moment aangepast. Een zwemverbod voor de vestinggrachten is onderdeel van de aanpassingen, waardoor deze maatregel straks structureel is.

Kaartje en besluit zwemverbod en verbod magneetvissen

Bekijk het kaartje zwemverbod juni 2019 (PDF, 132,0 KB)​​​​​​​

Bekijk het besluit zwemverbod en verbod magneetvissen juni 2019 (PDF, 113,4 KB)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ en de bijsluiter beslissing bezwaarschrift (PDF, 314,6 KB)​​​​​​​

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden