Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Verandering ouderbijdrage peuteropvang

Vanaf 1 augustus 2020 hangt het bedrag dat ouders moeten betalen voor peuteropvang af van het inkomen. Hoe hoger het inkomen van de ouders of de verzorgers, hoe meer ze moeten betalen. Mensen met een lager inkomen, betalen minder.

Kinderopvangtoeslag

Meestal wordt het bedrag dat ouders moeten betalen verrekend via de kinderopvangtoeslag. Voor ouders of verzorgers die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, betaalt de gemeente een gedeelte mee.

Brief over de veranderingen

Alle ouders en verzorgers die hun kind bij een peuterspeelzaal in de gemeente hebben aangemeld, krijgen een brief over de veranderingen. Heeft u de brief op 1 juli 2020 nog niet ontvangen? Neem dan contact op met de kinderopvangorganisatie of de gemeente: 035 207 00 00.

Meer informatie over kinderopvangtoeslag

Kijk voor meer informatie over de kinderopvangtoeslag op belastingdienst.nl/toeslagen.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden