Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. U kunt veel producten en diensten online aanvragen. Vrij inlopen kan niet, we werken alleen op afspraak.

Veiligheidsmonitor voor 750 inwoners Gooise Meren

Ruim 750 inwoners van Gooise Meren kunnen hun mening geven over hoe zij de veiligheid in hun buurt ervaren. Zij hebben in augustus 2021 een brief ontvangen voor deelname aan de zogenaamde Veiligheidsmonitor. De resultaten van het onderzoek worden in maart 2022 verwacht.

In de Veiligheidsmonitor worden vragen gesteld als "Hoe veilig is uw buurt?", "Was u de afgelopen 12 maanden slachtoffer van een misdrijf?" en "Hoe tevreden bent u over de politie?". De gemeente gebruikt de resultaten bij het vormgeven en evalueren van diens veiligheidsbeleid.

Toekomstig beleid

Burgemeester Han ter Heegde hoopt dat zoveel mogelijk aangeschreven inwoners de moeite nemen het onderzoek in te vullen. “Het is belangrijk dat we weten hoe mensen in Bussum, Naarden. Muiden en Muiderberg de veiligheid en leefbaarheid in hun wijk of buurt ervaren. Daarmee kunnen we ons toekomstig beleid, samen met onze partners, nog beter afstemmen op wensen en ervaringen van inwoners. Hoe meer mensen de vragenlijst invullen, hoe scherper we in beeld krijgen wat beter kan”, zegt burgemeester Ter Heegde.

De Veiligheidsmonitor is een initiatief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en wordt uitgevoerd door het CBS en I&O Research. Het onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie gebeurt op gemeentelijk en landelijk niveau. Het CBS selecteert de deelnemers aan het onderzoek willekeurig uit de Basisregistratie Personen. Elke inwoner van 15 jaar en ouder kan een uitnodiging voor het onderzoek ontvangen.

Tweejaarlijks

De Veiligheidsmonitor is een tweejaarlijks onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van politie, brandweer en gemeente op het gebied van veiligheid.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden