Vanaf 1 januari 2022 woongemeente jongere verantwoordelijk voor jeugdhulp

Gemeenten zijn sinds 2015 (financieel) verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Vanaf 1 januari 2022 veranderen de regels die bepalen welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Deze regels staan in de Jeugdwet. Tot en met eind december 2021 is de gemeente waarin de gezagsdrager van de jongere woont (financieel) verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Vanaf 1 januari 2022 is de gemeente waar de jongere ingeschreven staat verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Voor de meeste jongeren blijft gemeente Gooise Meren de jeugdhulp betalen en verandert er niets. Voor een kleiner aantal jongeren wordt een andere gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp. De hulpverlening zelf verandert niet.

Als een andere gemeente verantwoordelijk wordt voor de jeugdhulp

Hulpverlening verandert niet, contactpersoon bij andere gemeente

Als een andere gemeente (financieel) verantwoordelijk wordt voor de jeugdhulp aan uw (pleeg)kind, dan krijgt u een andere contactpersoon. De hulp die uw (pleeg)kind krijgt verandert niet, uw (pleeg)kind blijft bij dezelfde hulpverlener. Pleegkinderen blijven in hun eigen pleeggezin.

Overdracht aan andere gemeente

U of uw (pleeg)kind krijgt vóór het einde van 2021 een brief van de gemeente. Gemeente Gooise Meren zorgt dan voor een zorgvuldige overdracht aan de andere gemeente.

Nieuwe ondersteuning nodig vanaf 1 januari 2022

Loopt de hulp of ondersteuning af op 1 januari 2022 en heeft u vanaf dat moment nieuwe ondersteuning nodig voor uw (pleeg)kind? Meld dit dan in januari 2022 bij de nieuwe gemeente die in de brief vermeld staat. Als de ondersteuning afloopt, kijkt uw contactpersoon bij de nieuwe gemeente naar het mogelijke vervolg van de hulp.

Vragen

Heeft u vragen over de veranderingen? Tot en met eind december 2021 stelt u uw vragen nog aan gemeente Gooise Meren, vanaf 1 januari 2022 aan de nieuwe gemeente.

Waarom een aanpassing van woonplaatsbeginsel Jeugdwet

Het Woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt sinds 2015 welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. In de praktijk blijkt dat het soms ingewikkeld is om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Daarom wordt vanaf 1 januari 2022 het woonplaatsbeginsel aangepast. Vanaf dat moment wordt gekeken naar de woonplaats van de jongere, in plaats van de woonplaats van de gezagsdrager van de jongere. De nieuwe wet geldt ook voor jongeren die nu al jeugdhulp hebben.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden