Transitievisie Warmte vastgesteld

Begin maart 2022 heeft de gemeenteraad van Gooise Meren de 'Transitievisie Warmte' voor onze gemeente vastgesteld. In deze visie wordt de route naar een aardgasvrij Gooise Meren in 2050 beschreven. Hierin staan de overwegingen, de uitgangspunten, de meest waarschijnlijke oplossingen per wijk en de fasering van de wijken. Zie: gooisemeren.nl/energietransitie.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden