Startbijeenkomst gebiedsvisie station Naarden-Bussum geslaagd

De startbijeenkomst op donderdag 28 november 2019 voor het opstellen van een gebiedsvisie voor het gebied rond station Naarden-Bussum was een groot succes. Ruim 100 bewoners, lokale (horeca)ondernemers en andere betrokkenen waren bij de officiële start van het participatieproces. Ook de provincie Noord-Holland en ProRail waren aanwezig.

Aanmelden om mee te praten

Meteen na afloop van de bijeenkomst meldden zich ongeveer 70 mensen aan voor de nu te vormen participatiegroepen waarin men kan meepraten. Voor deze groepen kunt u zich nog tot 20 december 2019 aanmelden via stationsgebied@gooisemeren.nl.

Geef bij uw aanmelding voor de participatiegroepen aan wat uw betrokkenheid is: bewoner (omwonende, inwoner Gooise Meren), vervoersector/infra, vastgoed/ontwikkeling, ondernemers, middenstand omgeving station en belangenvereniging, adviesorgaan.

Vervolg

Half januari 2020 volgt een uitnodiging voor de vervolgbijeenkomsten met de diverse groepen. Wanneer de belangstelling voor 1 of meerdere groepen te groot is, maakt de gemeente een afweging over de samenstelling. In mei 2020 komen de groepen bij elkaar en presenteren ze hun plannen. Daarna gaat een kernteam verder aan de slag om diverse scenario’s uit te werken.

Presentaties startbijeenkomst

Bekijk de presentaties van de startbijeenkomst Stationsgebied Naarden-Bussum op bestuur.gooisemeren.nl.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden