Start visie Aan de Gooise Kust

Binnenkort kunt u meedenken over de visie ‘Aan de Gooise Kust’. Deze visie biedt straks een kader waarmee belangen kunnen worden afgewogen over de invulling van het kustgebied. Daar horen ook de havens bij.

Tot de zomer 2019 meningen en ideeën verzamelen

Tot en met de zomer 2019 gaan we opvattingen, meningen en ideeën verzamelen. Deze input gebruiken we voor het maken van de visie. Het streven is dat de gemeenteraad de visie in de 2e helft van 2020 vaststelt.

Samenwerking met buurgemeenten

Gooise Meren wil graag samen met buurgemeenten een gezamenlijke visie voor het hele kustgebied maken, vanaf Amsterdam tot aan de Stichtse Brug. Met een onderlinge afstemming kunnen we regionale én lokale kwaliteiten versterken. We hopen in april 2019 te weten of onze buurgemeenten aan een gezamenlijke visie willen meewerken.

Kust biedt volop kansen

De kust van Gooise Meren bestaat uit een unieke combinatie van water, cultureel erfgoed en natuur. Dat biedt kansen. De visie geeft richting voor de komende 20 jaar: welke ontwikkelingen willen we wel en welke niet? In de visie worden bestaande kwaliteiten en kansen, op het gebied van (water)recreatie en toerisme aan de kust, benoemd en benut ter versterking en ontwikkeling van de unieke combinatie van water, natuur en cultureel erfgoed. Op die manier kunnen we voorkomen dat er ingrepen worden gedaan die weinig meerwaarde hebben of ten koste gaan van de samenhang.

Meer over Aan de Gooise Kust

Binnenkort volgt er meer informatie over Aan de Gooise Kust op bestuur.gooisemeren.nl​​​​​​​.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden