Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. U kunt veel producten en diensten online aanvragen. Vrij inlopen kan niet, we werken alleen op afspraak.

Start renovatie gevel en zijvleugels station Naarden-Bussum

Op 9 april 2021 start aannemer Dekker bouw & infra met de renovatie van de gevel en zijvleugels van het monumentale stationsgebouw van Naarden-Bussum. De werkzaamheden zijn in opdracht van NS en ProRail. Naar verwachting is de renovatie in april 2022 klaar. Op dat moment zijn de ruimtes in de zijvleugels beschikbaar voor verhuur.

De overlast voor reizigers en bewoners is beperkt. Het werk gebeurt in fasen, zowel buiten als binnen. Dit betekent dat er steeds op andere plaatsen hekken worden neergezet om de werkzaamheden af te schermen en de overlast voor de reizigers te beperken.

Westzijde station: nieuwe toegang, P+R terrein en fietsenstalling

Er is de afgelopen tijd al veel werk gedaan aan het station. Er is een nieuwe doorgang gemaakt bij de AH to go richting perron 1. Perron 1 is verbreed en opnieuw ingericht. Ook ligt er een nieuwe vloer in de stationshal.

Er zijn plannen om het station nog beter toegankelijk te maken voor reizigers door een nieuwe toegang te maken aan de westzijde (nu de achterkant) van het station. Dit zorgt ervoor dat reizigers makkelijker en sneller de perrons en de uitgangen kunnen bereiken. Bij deze toegang komt een nieuwe fietsenstalling en een plein voor Kiss & Ride.

Ook komt er een nieuw P+R terrein met kentekenherkenning en plek voor 97 auto’s, waaronder 4 plekken met laadpunten voor elektrische auto’s. De voorbereidende werkzaamheden voor het P+R terrein zijn inmiddels gestart. De verwachting is dat het P+R terrein in de zomer van 2021 klaar is. Na de zomer begint ProRail met de aanleg van de Kiss & Ride, fietsenstalling, nieuwe westelijke toegang en aanleg van groen. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting in juni 2022 klaar.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden