Sloop woning Hakkelaarsbrug 3 in Muiderberg

Vanaf 6 februari 2020 start aannemer Reimert uit Almere met de sloop van de woning aan de Hakkelaarsbrug 3 in Muiderberg. De werkzaamheden duren een aantal weken.

Op de in maart 2019 gehouden informatieavond zijn de plannen besproken. Omwonenden hebben een brief met informatie ontvangen over de sloopwerkzaamheden.

Wat we doen

De woning aan de Hakkelaarsbrug 3 ligt onder een hoogspanningsverbinding. De gemeente heeft het perceel aangekocht. De huidige bestemming ‘Wonen’ en ‘Tuin’ is gewijzigd naar de bestemming ‘Groen’. De al aanwezige dubbelbestemming ‘Waarde – Cultuurhistorie’, ‘Leiding – Hoogspanningsverbinding’ en ‘Waterstaat – Waterkering’ blijft behouden.

De woning en bijgebouwen worden gesloopt, er worden bomen gekapt en de beplanting wordt verwijderd. De aanwezige bunkers blijven behouden. De gemeente verwacht weinig overlast of trillingen tijdens de sloopwerkzaamheden omdat de bebouwing voornamelijk uit hout bestaat. De toekomstige inrichting van het perceel is nog niet bekend.

Vragen

Bel voor vragen over de werkzaamheden naar de gemeente op 035 207 00 00.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden