Schoutenwerf Muiden deels gemeentelijk monument

Het college wil 2 gebouwen en een muur op De Schoutenwerf in Muiden aanwijzen als gemeentelijk monument. Het gaat om het Poortgebouw en om de voormalige directeurswoning en de muur in de Hellingstraat. Enkele gebouwen (Timmerwerkplaats, IJzerwerkloods, Draaierij en Magazijngebouw) krijgen geen gemeentelijke monumentenstatus.

Op deze manier wil het college recht doen aan het behoud van erfgoed en aan het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed (CRKE). Volledig daarin meegaan doet het college echter niet, omdat de plannen van de ontwikkelaar voor deze locatie al in een vergevorderd stadium zijn. Wel vraagt het college de ontwikkelaar om het terrein zo in te richten dat de zichtbaarheid van de cultuurhistorische waarde wordt vergroot.

Procedure en reageren

Binnenkort start de procedure voor de voorgenomen aanwijzing als monument. Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen. Daarna neemt het college een definitief besluit. Hiertegen is bezwaar en beroep mogelijk.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden