Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.

RES Gooi en Vechtstreek: wel zonnepanelen, geen windturbines

De Regionale Energiestrategie (RES) voor de Gooi en Vechtstreek is klaar om in de gemeenteraad besproken te worden. In de RES 1.0 staat hoe de regio in 2030 230 GWh1 aan duurzame energie wil opwekken. Geen windturbines, maar wel zonnepanelen op grote daken, boven parkeerterreinen, op geluidsschermen en in wegbermen. Ook staat in de RES hoe de warmtetransitie kan worden versneld. In mei en juni 2021 besluiten de gemeenteraden en de algemeen besturen van de waterschappen over de RES. Begin juli 2021 doet Provinciale Staten dit.

Van zoekgebieden naar concrete projecten

De zoekgebieden voor zonnepanelen die nu in de RES staan, hebben geen juridische status. Een zoekgebied krijgt pas juridische status als de gemeente een vergunning voor het plaatsen van windturbines of zonneweides geeft. Hieraan gaat nog een heel proces vooraf. Nadat de gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen de RES hebben vastgesteld, nemen deze overheden de zoekgebieden op in hun ruimtelijk beleid.

Gemeenten passen bijvoorbeeld hun bestemmingsplannen aan en de provincie zorgt dat haar regelgeving zo wordt aangepast dat de RES uitgevoerd kan worden.

De RES van Noord-Holland Zuid bekijken

Bekijk de RES 1.0 van Noord-Holland Zuid

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden