Regels voor buitenreclame

Op 6 oktober 2021 heeft de gemeenteraad nieuwe regels voor buitenreclame vastgesteld. De regels zijn erop gericht wildgroei te voorkomen en de beeldkwaliteit van de openbare ruimte te beschermen. Buitenreclame moet passen in het straatbeeld en veilig zijn. Met het vaststellen van het Reclamebeleid zijn de oude reclameregels van Naarden, Muiden en Bussum gelijkgetrokken.

Bij het maken van het beleid hebben ondernemers en andere betrokkenen meegepraat en meegedacht. Ook is specialistisch kennis ingebracht door het Nationaal Adviesbureau Buitenreclame (NABB).

Adverteren op gemeentelijk grondgebied

De Beleidsnota Buitenreclame Gooise Meren 2021 (PDF, 1 MB) gaat over commerciƫle en niet-commerciƫle reclame, met een vaste plek, op gemeentelijk grondgebied. Voorbeelden zijn bushokjes en borden aan lichtmasten. De nota beschrijft wat de mogelijkheden zijn. Het doel is een verantwoorde en beheersbare situatie in de openbare ruimte. Prettige bijkomstigheid is dat buitenreclame extra inkomsten kan opleveren.

Eisen aan kwaliteit

De gemeente stelt strenge eisen aan de vormgeving, (verkeers)veiligheid, het uiterlijk en duurzaamheid van de reclame-uitingen. Ook aan het aantal uitingen op een bepaalde plek stelt de gemeente beperkingen.

De nota biedt ruimte voor nieuwe vormen van buitenreclame, zoals lichtmastreclame in Bussum, Muiden en Muiderberg en digitale informatiezuilen. Dit leidt niet tot meer reclame in de openbare ruimte. Er zijn namelijk ook vormen die verdwijnen. Bijvoorbeeld de losstaande plattegrondborden. En de gemeenteraad heeft op 6 oktober 2021 in de nota laten vastleggen dat er geen reclamemast langs de snelweg mag komen. Want die zou het landschap aantasten.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden