Proef verruiming bedientijden Amsterdamse Poortbrug

Op 15 juni 2021 start de proef verruiming bedieningstijden van de Amsterdamse Poortbrug in Muiden. Dit betekent dat de Amsterdamse Poortbrug dit vaarseizoen tot 15 september 2021 dagelijks van 9.00 tot 21.00 uur bediend wordt.

De gemeente deed eerder een verzoek aan de provincie Noord-Holland om de bedieningstijden te verruimen voor de komende 2 jaar. De provincie neemt dat besluit nu nog niet omdat zij eerst de resultaten van deze proef in de komende 12 weken wil afwachten. Daarom wordt nu door de provincie - in overleg met Waternet – ingestemd met verruiming van de bedieningstijden voor dit vaarseizoen. Dit gebeurt volgens de uitgangspunten en voorwaarden zoals eerder beschreven door het college.

Effecten van de verruimde brugbediening monitoren

Tijdens de periode met de verruimde bedieningstijden is er een intensieve monitoring. De resultaten worden tussentijds gedeeld en besproken met de monitoringgroep waarin onder andere brandweer, Waternet en een vertegenwoordiging van de Stadsraad en de bewonersvereniging Krijgsman deelnemen.

Doel van de proef is om de effecten van de verruimde brugbediening duidelijk te maken en te toetsen of de verwachtingen ook in de praktijk kloppen. Er vinden tellingen en andere registraties plaats en er zijn ‘vinger aan de pols’ gesprekken met partijen zoals brandweer, Waternet, politie en ook bewoners in Muiden.

Contact Amsterdamse Poortbrug, Sluisbrug en hulpdiensten

De brug- en sluiswachter hebben telefonisch contact bij openingen van de bruggen. Afgesproken is dat de bruggen niet gelijktijdig open zijn. In geval van calamiteiten staat de brugwachter via een pager in contact met de meldkamer.

Blijf op de hoogte via gooisemeren.nl/amsterdamsepoortbrug

Via de pagina gooisemeren.nl/amsterdamsepoortbrug houden we u op de hoogte van de laatste informatie over deze proef.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden