Ontwerpsessies plein gemeentehuis

Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden hebben meegewerkt aan een ontwerp voor de buitenruimte bij het gemeentehuis. Zij hebben ideeën en verbeterpunten ingebracht. Dat deden zij via een online enquête, enquêtes tijdens de Week van de Toegankelijkheid en interviews met instellingen, jeugd en ondernemers. In 2 ontwerpsessies zijn de ideeën uitgewerkt tot basisvarianten.

Ontwerp maken

In een 1e ontwerpsessie eind november 2018 en een 2e sessie op 4 december 2018 is onder leiding van Aveco de Bondt in 3 groepen gewerkt aan verschillende ontwerpen. Jongeren van STAD Gooi brachten hun wensen en ideeën in een rap. De werkgroepen tellen samen zo’n 30 deelnemers. Op 8 januari 2019 is de laatste ontwerpsessie. De werkgroepen hebben voor 3 gebieden ontwerpen gemaakt:

  • het plein voor het gemeentehuis
  • het groen en de speelruimte naast het gemeentehuis
  • de ruimte bij het water achter het gemeentehuis

Voorkeursvariant

Als de ontwerpen verder zijn uitgewerkt geeft de werkgroep aan welk ontwerp de voorkeur heeft. De werkgroep legt deze voorkeursvariant voor aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed. Daarna besluit het college over het ontwerp. 1 of meerdere varianten worden uitgewerkt tot voorlopig ontwerp en uiteindelijk tot definitief ontwerp. Daarna neemt de gemeenteraad er een besluit over. Naar verwachting is dit in het voorjaar van 2019.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op bestuur.gooisemeren.nl of op gemeentehuispleingooisemeren.nl​​​​​​​. U vindt er verslagen van de ontwerpsessies en foto’s van de gemaakte ontwerpen.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden