Ontwerpen voor buitenruimte gemeentehuis

Bij de verbouwing van het gemeentehuis in 2017 was de inrichting van de buitenruimte nog niet meegenomen. Vorig jaar hebben inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden meegedacht over een ontwerp dat functioneel, klantvriendelijk en uitnodigend is. Er liggen 3 schetsontwerpen die de werkgroep en het college hebben besproken.​​​​​​​

College vraagt een 4e variant

Voor de buitenruimte van het gemeentehuis zijn 3 schetsontwerpen gemaakt en besproken.

  • Variant 1: een hellend plein zonder bordes
  • Variant 2: een verlaagd plein op maaiveldniveau
  • Variant 3: een plein bovenop een parkeergarage

De werkgroep en het college hebben voorkeur voor variant 2. Maar deze variant blijkt, net als de 2 andere ontwerpen, duurder dan het beschikbare budget. Daarom wil het college dat er nog een 4e variant komt, die ook aansluit bij de aandachtspunten van het participatietraject maar wél past binnen het budget. Varianten 2 en 4 worden uitgewerkt in een voorlopig ontwerp en daarna voorgelegd aan de gemeenteraad.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden