Ontwerpbestemmingsplan nieuwbouw Tweemaster Naarden ter inzage

Basisschool de Tweemaster aan de Van Limburg Stirumlaan in Naarden krijgt een nieuw schoolgebouw. Er is een ontwerpbestemmingsplan gemaakt dat nu samen met de omgevingsvergunning 6 weken, van vrijdag 13 januari tot en met donderdag 23 februari 2023, ter inzage ligt op ruimtelijkeplannen.nl. In deze periode heeft iedereen de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Wijziging bestemmingsplan

Het huidige schoolgebouw dateert uit 1960 en voldoet niet meer aan de huidige eisen, de school is al enige tijd gevestigd in tijdelijke huisvesting. Er is een bestemminsplanwijziging nodig omdat de nieuwe school niet precies op dezelfde plek terugkomt en hoger wordt dan de huidige regels toestaan. Het ontwerpbestemmingsplan dat nu ter inzage ligt maakt de nieuwbouw juridisch en planologisch mogelijk.

Nieuw gebouw

Het nieuwe schoolgebouw komt dichter aan de rotonde en de Meerstraat te liggen. Ook is het nieuwe gebouw iets compacter waardoor er meer ruimte is voor het speelplein en groene aankleding van de omgeving. De verkeers- en parkeersituatie blijft nagenoeg gelijk in de nieuwe situatie. Ook de bestaande gymzaal wijzigt niet. In een latere fase wordt samen met omwonenden, ouders en leerlingen nagedacht over de inrichting van het schoolplein.

Planning

Zodra de ontheffing wet natuurbescherming verleend is gaat de sloop van het huidige gebouw van start. Voor die tijd is sanering van een klein deel van het terrein nodig. De verwachting is dat de nieuwe Tweemaster in 2024 klaar is.

 

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden