Nieuwe wet helpt bedrijven die failliet dreigen te gaan

Dreigt uw bedrijf door hoge schulden failliet te gaan? Sinds 1 januari 2021 geldt een nieuwe wet, de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Door deze wet is het mogelijk om afspraken te maken met een deel van uw schuldeisers. Eerder moesten alle schuldeisers akkoord gaan met een schuldenregeling, maar dit hoeft nu niet meer. Laat de afspraken die u met de schuldeisers heeft gemaakt goedkeuren door de rechter (homologatie). Op de site van de Kamer van Koophandel vindt u uitgebreide informatie over de wet, een filmpje en een stappenplan.

Meer informatie over de WHOA

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden