Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Nieuwe vergunning lokale omroep

Stichting Gooi TV Gooise Meren is door het Commissariaat voor de Media aangewezen als lokale omroep in de gemeente Gooise Meren. De periode waarin Stichting Gooi TV Gooise Meren is aangewezen als lokale omroep eindigt op 1 januari 2021. Partijen die in aanmerking willen komen voor een aanwijzing na 1 januari 2021 moeten voor 15 juli 2020 een aanvraag indienen bij het Commissariaat voor de Media. Stichting Gooi TV Gooise Meren is hier op gewezen.

Het Commissariaat voor de Media heeft de gemeente verzocht om op haar website bekend te maken dat de huidige aanwijzingstermijn van de lokale omroep verloopt. Zo worden partijen die in aanmerking willen komen voor een aanwijzing tijdig in de gelegenheid gesteld om een aanvraag in te dienen. De gemeente komt met dit bericht tegemoet aan het verzoek van het Commissariaat voor de Media.

Meer informatie

Een lokale omroep verzorgt het publieke media-aanbod in een gemeente. Zo’n omroep moet door het Commissariaat worden aangewezen als lokale publieke media-instelling. Zo’n aanwijzing (vergunning) geldt voor 5 jaar. Iedereen kan zo’n aanvraag doen. Wel moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Het Commissariaat wijst per gemeente maar 1 omroep aan. De gemeenteraad adviseert het Commissariaat bij de aanwijzing. Kijk voor meer informatie op de website van het Commissariaat voor de Media.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden