Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Nieuwe inrichting voor ruimte rondom gemeentehuis

Het definitieve ontwerp voor de ruimte rondom het gemeentehuis is door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Met bomen en beplanting wordt het groener, ook aan de zijde van de Landstraat. Op verschillende plekken komen bankjes en ook voor jongeren komt er een aantrekkelijke plek in de lage strook langs de lange gevel van het voorplein. De werkzaamheden starten waarschijnlijk in het 4e kwartaal 2020. In het voorjaar van 2021 volgt de beplanting.

Plek voor jongeren

In januari 2020 vond een laatste participatiebijeenkomst plaats met belanghebbenden over het voorlopige ontwerp. Belangrijk discussiepunt was de locatie voor een plek voor jongeren, dat ook onderdeel is van het plan. Samen met jongeren en jongerenwerk is gezocht naar mogelijkheden voor een plek waar omwonenden én de jongeren zelf achter staan. Dit is gelukt. Deze komt nu in het verlaagde deel voor het gemeentehuis ter hoogte van de oude ingang. Zo hebben jongeren een mooie plek die niet direct in het zicht ligt. De jongeren mogen zelf nadenken over de precieze inrichting.

Veel groen en voor elk wat wils

De reacties uit de laatste bijeenkomst gingen vooral over de materialen, openbare verlichting, soorten bomen en planten, de vlonder en de fontein. Aan de randen van het plein komen meer bomen, ook in het verlaagde deel langs het gemeentehuis aan de voorkant komt veel groen. Het aantal parkeerplekken op het plein vermindert iets en er komen meer laadpalen voor elektrische auto’s. Er blijft ruimte voor de ijsbaan en de kermis. De poffertjeskraam krijgt een plek tussen de bestaande kastanjebomen nabij de rotonde.

De zijde langs de Landstraat krijgt een groene parkachtige uitstraling met een jeux de boulesbaan, sporttoestel, pannaveldje met een hoog hek en bij het water een kleine vlonder met een smalle fontein.

Toegang gemeentehuis

De bestaande stenen blijven voor een groot deel behouden, maar op de looproute komen vlakke tegels die de toegang naar het gemeentehuis toegankelijker maakt. Ook wordt de hellingbaan halverwege iets verruimd zodat deze voor rolstoelgebruikers of mensen met een kinderwagen beter te gebruiken is. Nabij de ingang van het gemeentehuis en aan de randen komen bankjes.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden