Nieuw college presenteert coalitieakkoord

Duurzaam, sociaal, veilig en vitaal. Dat is het motto van het coalitieakkoord (PDF, 708 kB) (PDF, 707,6 KB) dat VVD, Hart voor BNM, D66 en GroenLinks op 23 mei 2018 hebben gepresenteerd. De 4 partijen hebben een akkoord gesloten waarbij de identiteit van de diverse kernen voorop blijft staan en samenwerking het sleutelwoord is.

Speerpunten

In het programma presenteert het college 4 speerpunten:

 • Vernieuwend samenwerken
 • Verduurzaming
 • Kwaliteit van de leefomgeving
 • Financieel zorgvuldig en economisch vitaal

Tijd voor uitvoering

De afgelopen 2 jaar is in de nieuwe gemeente een fors aantal beleidsvisies en beleidsnotities opgesteld. Het is nu tijd in de volgende stap te maken en te gaan werken aan de uitvoering .

Nieuw beleid en nadere uitvoering

De coalitie zal daarnaast ook nieuw beleid opstellen als het gaat om de Omgevingswet, Wonen met Zorg, Zorgcentrum ’t Gooi, Jeugd en Cultuur en Cultureel Erfgoed. De komende periode wordt ook gewerkt aan Verkeer Vervoer, bereikbaarheid en Mobiliteit en Parkeren. Dit beleid volgt reeds uitgezette lijnen en ziet de coalitie als nader uitvoering.

Samenstelling college

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders telt 5 wethouders.

Alexander Luijten (VVD)

 • Economie, Toerisme, Evenementen
 • Cultuur, Recreatie
 • Monumenten
 • Sport
 • Subsidiebeleid
 • Coördinator MRA, MIRT, RSA

Geert-Jan Hendriks (D66)

 • Financiën
 • Onderwijs en huisvesting
 • Jeugd, Sociaal domein 18-
 • Democratische vernieuwing en coördinerend wethouder Burgerparticipatie
 • Dienstverlening
 • Belastingen
 • Bedrijfsvoering

Marieke Munneke-Smeets (Hart voor BNM)

 • Wonen en volkshuisvesting
 • Verkeer en vervoer
 • Parkeren
 • Openbare Ruimte
 • Leefbaarheid
 • RO projecten

Barbara Boudewijnse (GroenLinks)

 • Duurzaamheid
 • Werk en inkomen
 • Zorg en welzijn, Sociaal domein 18+
 • Water en Natuur
 • GAD en Milieu
 • Dierenwelzijn

Jan Franx (VVD)

 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Omgevingswet
 • Vastgoed
 • Havens
 • RO projecten

Burgemeester Han ter Heegde

 • Voorzitter college en gemeenteraad
 • Veiligheidsregio en regionale crisisorganisatie
 • Openbare orde en veiligheid
 • Voorlichting en communicatie
 • Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden