Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Lokaal Sportakkoord: iedereen van sport en bewegen laten genieten

In het Lokaal Sportakkoord dat de gemeente met een aantal sportverenigingen (Hockeyclub Naarden, BFC en Gooise Meren Beweegt) heeft opgesteld staan afspraken om zoveel mogelijk mensen van sport en bewegen te laten genieten.

Met de ondertekening van het lokaal sportakkoord wordt de 1e stap gezet om de ambities waar te maken. Organisaties die het sportakkoord ondertekenen, werken mee aan het realiseren van de ambities. Niet iedereen hoeft overal aan mee te werken. Iedereen doet iets wat bij de eigen organisatie past. Samen zetten we de schouders er onder!

Nationale Sportakkoord

Medio 2018 is het Nationale Sportakkoord van start gegaan. Daarin staan afspraken tussen het rijk, de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), NOC*NSF en tal van maatschappelijke organisaties over het versterken van de sport en het optimaal benutten van de maatschappelijke kracht. Het uiteindelijke doel is om alle inwoners van Nederland met plezier een leven lang te laten sporten en bewegen. Voor eenieder de mogelijkheid om dit ongehinderd en in een veilige en gezonde omgeving te kunnen doen. De Rijksoverheid heeft de gemeenten gevraagd een eigen lokaal sportakkoord op te stellen.

Thema's sportakkoord

In het sportakkoord zijn een aantal thema’s/groepen uitgewerkt.

Inclusief sporten en bewegen

We investeren in passend sport- en beweegaanbod én begeleiding voor inwoners met een beperking, GGZ-achtergrond, migratieachtergrond, laaggeletterdheid. We ontwikkelen een volwassenenfonds sport en bewegen voor minima.

Vaardig in bewegen

We investeren in het vroegtijdig in 'vaardig' in beweging brengen van onze jongste jeugd (dreumes/peuter/kleuter). Ontwikkeling van een beweegprogramma (carrousel langs verenigingen) voor 2- tot 6-jarigen - 'voorportaal verenigingsleven'. Daarnaast stimuleren we het bewegen en buitenspelen bij kinderen door optimaliseren van gebruik buitenruimte.

Duurzame sportinfrastructuur

We investeren in de verduurzaming van de sportaccommodaties.

Iedereen kan meedoen

Iedereen kan te allen tijde meedoen. Hoe meer mensen en organisaties een steentje bijdragen aan het behalen van het doel om sporten en bewegen in Gooise Meren voor alle inwoners mogelijk te maken, hoe beter.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden