Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.

Lintjesregen 2021

10 personen die in Gooise Meren wonen of hebben gewoond kregen op maandag 26 april 2021 ter gelegenheid van Koningsdag een Koninklijke onderscheiding. Door het coronavirus vinden er geen festiviteiten plaats rond de Lintjesregen. Burgemeester Han ter Heegde heeft de gedecoreerden persoonlijk bezocht of gebeld en ze gefeliciteerd.

Gedecoreerden

Mevrouw Wuif van Berkel-Selderbeek (66) uit Bussum

Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau door haar jarenlange en intensieve vrijwillige inzet voor de Gooische Hockey Club, het bovenschools bestuur van 3 middelbare scholen, de Koninklijk Nederlandse Zeil & Roeivereniging, Cliëntenraad Tergooi Ziekenhuizen, Stichting Vrienden Tergooi, Stichting Viore, Volksuniversiteit Naarden-Bussum en voor de Soroptimisten Club Bussum.

De heer Rob Boogaard (60) uit Naarden

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau door zijn jarenlange en intensieve vrijwillige inzet voor de Florentina Foundation. Jaarlijks krijgen zo’n 500 Tanzaniaanse kinderen de kans om basis- en voortgezet onderwijs te volgen.

Mevrouw Margreet de Broekert (66) uit Bussum

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau door haar jarenlange en intensieve vrijwillige inzet voor de Amsterdamse Rechtswinkel voor kinderen (de eerste in Nederland!), de Stichting Vrienden Ashram (kindertehuis in India), de Bussumse Synagoge, de Historische Kring Bussum en voor de landelijke actiegroep Terug naar de Bossen, die opkomt voor mensen met een handicap.

De heer Hendrik Comvalius (60) uit Huizen

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau door zijn jarenlange en intensieve vrijwillige inzet voor Stichting d’ONS (een stichting voor duurzame landbouw en natuurontwikkeling in Suriname), de Amsterdamse sportvereniging Real Sranang en de Naardense voetbalclub NVC.

De heer Ab Heij (76) uit Muiderberg

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau door zijn jarenlange en intensieve vrijwillige inzet voor Kerk aan Zee, vakbond CNV, de Florisberg en voor de Dorpsraad Muiderberg. Verder was hij regelmatig lid van het stembureau en – eveneens op vrijwillige basis – enkele jaren de vaste chauffeur van Rick Brink, tot voor kort de officieuze Minister van Gehandicaptenzaken.

De heer Jan Maarten Ingen Housz (66) uit Naarden

Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau door zijn jarenlange en intensieve vrijwillige inzet (vaak als financieel en organisatorisch specialist) voor Stichting Kunst in de Kamer, Parochie Heilige Drie Eenheid en de Volksuniversiteit Naarden-Bussum.

De heer Lex Maat (63) uit Muiderberg

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau door zijn jarenlange en intensieve vrijwillige inzet voor Vestingvaart Naarden en Sail Amsterdam. Zeer recent is de heer Maat verhuisd naar zijn geboorteplaats Giethoorn.

De heer Ben Metze (61) uit Muiden

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau door zijn jarenlange en intensieve vrijwillige inzet voor SC Muiden, sloep-roeivereniging De Heeren XIV, Het Geheugen Huis, Stichting Samen Doen en voor de maandelijkse gezamenlijke maaltijd voor kwetsbare ouderen in Muiden.

Mevrouw Trude Schermer (66) uit Naarden

Benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. In haar professionele loopbaan heeft zij als wetenschapper en als directeur van het Nederlands Gebarencentrum een enorm belangrijke bijdrage geleverd aan de erkenning van gebarentaal als volwaardige taal in ons land. Daarnaast was zij raadslid voor D66 in de gemeente Naarden en zet zij zich op vrijwillige basis in voor de Grote Kerk van Naarden.

De heer Frank Wyers (68) uit Bussum

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau door zijn jarenlange en intensieve vrijwillige inzet voor de Gooische Hockey Club, de Koninklijke Nederlandse Hockeybond, buurtpreventievereniging Het Spiegel, Bussum Op IJs en voor het Goois Democratisch Platform.

Bekijk de video van de 1e uitreiking van de Lintjesregen 2021 in Gooise Meren

Bekijk foto's van de Lintjesregen 2021 in Gooise Meren op Facebook

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden