Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.

Meer weten? Houd onze nieuwspagina over het coronavirus goed in de gaten!

Koningsdag en Veteranendag afgelast

In navolging op het besluit van het Kabinet om alle bijeenkomsten en evenementen tot 1 juni 2020 af te lasten, hebben de burgemeesters van regio Gooi en Vechtstreek vastgesteld dat de viering van Koningsdag en de viering 75 jaar vrijheid/Veteranendag in 2020 niet doorgaan. Voor een aantal andere festiviteiten en evenementen kiest de gemeente Gooise Meren voor een andere invulling of uitstel.

Lintjesregen gaat niet door

De traditionele lintjesregen, die aan Koningsdag vooraf gaat, komt te vervallen. De gedecoreerden worden wel op de hoogte gebracht dat zij Koninklijk onderscheiden zijn, maar een feestelijke bijeenkomst met het opspelden van de versierselen vindt in het najaar van 2020 plaats.

Activiteiten herdenkingen 4 mei gaan niet door

De activiteiten rond de herdenkingen op 4 mei 2020 komen te vervallen. Er vinden dus geen bijeenkomsten met sprekers en publiek plaats, geen stille tochten naar de diverse herdenkingsmonumenten en geen openbare kransleggingen. Dit is besloten om te voorkomen dat grote groepen mensen bijeen komen. Namens het college zal wel in alle kernen en op herdenkingsplekken gedurende de dag in beslotenheid een krans worden gelegd. Dat gebeurt niet om 20.00 uur met 2 minuten stilte. Het advies aan een ieder is om rond dat tijdstip de Nationale Herdenking op televisie te volgen.

Burgemeester ter Heegde: 'Gezondheid boven alles'

Burgemeester Han ter Heegde betreurt dat feestelijke en ook plechtige evenementen en bijeenkomsten nu zijn afgelast. 'Heel jammer, maar we kunnen helaas niet anders. Dit zijn bijzondere maatregelen in bijzondere tijden. Gezondheid gaat nu eenmaal boven alles. Koningsdag behoort tot de hoogtepunten van het jaar. Het is een volksfeest waar veel inwoners plezier aan beleven en waar door veel vrijwilligers hard aan gewerkt is. In 2021 pakken we gezamenlijk deze mooie traditie weer op en maken we er een geweldig feest van.'

Andere datum voor viering 75 jaar vrijheid/Veteranendag

Dat ook speciale festiviteiten in het kader van 75 jaar bevrijding nu getroffen worden, komt hard aan. Han ter Heegde: 'De viering 75 jaar vrijheid/Veteranendag zou in 2020 groots gevierd worden, een happening zijn voor de gehele bevolking en voor de veteranen. Ook hier zijn door de organisatoren vele uren in de voorbereiding gestoken. Voor hen en met name ook voor de veteranen is het een hard gelag. Wat mij betreft komt van uitstel geen afstel. Er is nog geen besluit genomen over een andere datum voor de viering 75 jaar vrijheid/Veteranendag, maar die gaat er zeker komen.' 1 van de opties is om de viering 75 jaar vrijheid/Veteranendag een jaar door te schuiven naar mei 2021. Die mogelijkheid is ook al geopperd door de Werkgroep Regionale Veteranendag 2020.

Burgemeester ter Heegde: 'Blijf thuis, kijk tv, mijd sociale contacten, houd afstand'

Burgemeester Ter Heegde doet een oproep aan iedereen om zich gedurende de nu ’lege’ feestdagen wel te houden aan de voorschriften die in het kader van de gezondheid zijn opgelegd. 'Ga niet zelf een feestje vieren, kom niet bij elkaar voor een oranjebitter of iets anders. Ga niet in gezelschap bloemen leggen op 4 mei. Blijf thuis, kijk naar de tv, mijd sociale contacten en houd afstand tot elkaar. Alleen samen kunnen we deze crisis de baas worden. Ik reken op u, zodat we straks met zijn allen gezond en wel de draad weer kunnen oppakken, ook waar het deze festiviteiten betreft.'

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden