Kaplijst risicovolle bomen 2022

Een externe deskundige inspecteert de bomen in gemeente Gooise Meren. Dit noemen we de 'Boom Veiligheid Controle'. Tijdens deze inspecties komen bomen naar voren die we elk jaar moeten controleren. De jaarlijkse controle van deze bomen hebben we in november 2021 gedaan. Een deel van deze bomen moeten we kappen omdat ze een risico vormen voor de omgeving. Voor sommige bomen hebben we geen vergunning nodig voor het kappen, voor andere bomen wel.

Te kappen bomen met of zonder vergunning

In januari 2022 willen we de bomen kappen waarvoor geen vergunning nodig is. Voor de andere bomen vragen we een vergunning aan. Als de vergunning verleend is starten we met de bomen die binnen 6 maanden gekapt moeten worden. Daarna doen we de bomen die binnen 1 jaar gekapt moeten worden.

Bekijk de te kappen bomen met en zonder vergunning

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden