Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Inwoners onderzoeken mogelijkheden voor zonne-energie en windenergie in de regio

Waar kunnen we in onze regio op grote schaal zonne-energie en windenergie opwekken? Begin 2020 hebben inwoners en ondernemers uit de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek hier met elkaar over gesproken. De resultaten van de bijeenkomsten komen te staan in de Regionale Energiestrategie van energieregio Noord-Holland Zuid. Er zijn in Nederland 30 energieregio’s, die ieder een regionale energiestrategie (RES) opstellen. In de RES staat wat de bijdrage is van de regio aan de vermindering van de CO2-uitstoot uit het Klimaatakkoord.

Inhoud bijeenkomsten

De deelnemers aan de bijeenkomsten hebben gesproken over 3 scenario's:

 • Iedereen doet mee
 • Stedelijk als ruggengraat
 • Nieuwe Energielandschap

Onderwerpen en vragen die besproken werden

 • Als u kiest voor zonnepanelen, waar wilt u die dan het liefst: langs een spoorlijn, op daken van bedrijven of op het water?
 • Als er windmolens komen in onze regio, waar kunnen deze dan het beste staan: langs water, spoorlijnen of op bedrijventerreinen? En onder welke voorwaarden?

Resultaten

 • Deelnemers waren positief over het opwekken van energie met zonnepanelen. En dan liever in de bebouwde omgeving zoals op bedrijfsdaken, boven parkeerterreinen, langs (spoor)wegen en op geluidsschermen
 • Deelnemers vonden windturbines en zonnevelden een minder goede mogelijkheid, ook door de grote cultuurhistorische waarde en veel natuur in de regio

Vragen die gesteld werden

 • Van wie is straks dat zonnepark of de windturbine?
 • Hoe zorg je ervoor dat de inwoners uit Gooi en Vechtstreek mede-eigenaar kunnen worden en er financieel voordeel van hebben?

Vervolgstappen

 • Het Planbureau voor de Leefomgeving bekijkt alle RES conceptversies en berekent ze door
 • Na de zomer van 2020 gaan we samen met onder andere inwoners op zoek naar locaties in de regio waar we op grote schaal zonne-energie en windenergie kunnen opwekken
 • Eind 2021 is er een definitieve Regionale Energiestrategie
 • Na 2021 bekijken we de Regionale Energiestrategie elke 2 jaar opnieuw en passen we de strategie aan als dat nodig is

Verslagen en meer informatie

Bekijk de verslagen van de bijeenkomsten en meer informatie over de Regionale Energiestrategie en het proces​​​​​​​

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden