Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.

Inmeten van verbouwingen en nieuwbouw

Het kan zijn dat landmeters van meetbedrijf Facto Geo bij uw woning of bedrijfspand metingen op of vanaf uw perceel moeten doen. Ze hoeven niet in uw woning te zijn. Wij vragen u de landmeters zoveel mogelijk toegang tot uw perceel te geven. De medewerkers zijn duidelijk herkenbaar en kunnen zich identificeren.

Vastleggen gegevens wettelijk verplicht

Als u een woning, schuur, bedrijfspand of welke opstal dan ook bouwt, verbouwt of verandert, is de gemeente wettelijk verplicht deze gewijzigde gegevens vast te leggen in zogenaamde basisregistraties. Een van de voorschriften is dat de gemeente de nieuwe situatie in landelijk dekkende kaarten intekent.

Het maakt hierbij niet uit of het om een (ver)bouw gaat waarvoor u een vergunning nodig heeft of niet. Hoe en wanneer deze gewijzigde gegevens worden vastgelegd, is door de wetgever geregeld in onder andere de wet BAG.

Hierdoor is het mogelijk dat alle gemeenten op dezelfde manier registreren en de gegevens laten vastleggen in een landelijke voorziening. Burgers en bedrijven hebben toegang tot (een gedeelte) van deze gegevens, bijvoorbeeld gratis via Publieke Dienstverlening Op de Kaart.

Wilt u meer informatie over het inmeten? Stuur een e-mail naar j.boomsma@gooisemeren.nl.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden