Han ter Heegde voorgedragen voor een 2e termijn als burgemeester

De gemeenteraad van Gooise Meren heeft op 6 juli 2022 een besluit genomen over de aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor de herbenoeming van Han ter Heegde als burgemeester van Gooise Meren.

De gemeenteraad heeft dit besluit genomen op voorstel van de door de raad ingestelde vertrouwenscommissie, die als taak had de aanbeveling voor te bereiden. Volgens de Gemeentewet kan een burgemeester van een gemeente bij koninklijk besluit op voordracht van de minister van BZK benoemd worden voor de tijd van 6 jaar. Han ter Heegde is sinds 18 januari 2017 burgemeester van onze gemeente. Met het besluit van de gemeenteraad van Gooise Meren wordt Han ter Heegde voorgedragen voor een 2e termijn als burgemeester.

Hiermee is de procedure tot herbenoeming nog niet afgerond. De aanbeveling van de gemeenteraad wordt aan de commissaris van de Koning (CvdK) gezonden. Deze stuurt de aanbeveling van de raad, samen met zijn eigen advies, naar de minister van BZK. Op grond van de aanbeveling van de raad en het advies van de CvdK beslist de minister van BZK over de voordracht tot herbenoeming aan Zijne Majesteit de Koning, waarbij het gebruikelijk is de aanbeveling te volgen. Vervolgens vindt herbenoeming plaats bij Koninklijk Besluit.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden