Grenscorrectie Gooise Meren en Hilversum

De gemeenten Hilversum en Gooise Meren zijn van plan om op een aantal plaatsen hun onderlinge gemeentegrenzen te wijzigen. Daarmee lossen we een aantal praktische problemen op.

Grondruil en correcties

Gooise Meren krijgt er rond het sportpark aan de Meerweg ongeveer 35 hectare Hilversums grondgebied bij. Hiermee komen de van oudsher Bussumse verenigingen, tennisvereniging ’t Spieghel, de Gooise Hockeyclub en scouting Arrowe, op grondgebied van Gooise Meren te liggen. Dat voelt wel zo natuurlijk en logisch.

In ruil daarvoor draagt Gooise Meren aan de Franse Kampweg eenzelfde hoeveelheid grond over aan Hilversum. Daarnaast corrigeren we nog een aantal gevallen van onlogische en onpraktische gemeentegrenzen. Door een gelijkwaardige uitruil van het gebied zijn er geen financiële complicaties tussen beide gemeenten.

Praktische voordelen

De voorgenomen grondruil heeft praktische voordelen. Door de ruil gaat Gooise Meren over het uitgeven van de vergunningen (horeca clubhuis van de Bussumse verenigingen). Daarnaast loopt er geen gemeentegrens meer dwars door een perceel of woning. Ook is er geen probleem meer dat bewoners die op Bussum zijn gericht maar formeel in Hilversum woonden, voor de schoolkeuze waren aangewezen op Hilversum. Ook krijgen woningeigenaren die op de grens woonden niet meer 2 verschillende WOZ-aanvragen van 2 gemeenten.

Besluiten ter inzage en reageren tot en met 30 juni 2022

De besluiten van beide gemeenteraden en de stukken liggen vanaf 6 mei 2022 tot en met donderdag 30 juni 2022 (8 weken) ter inzage in het gemeentehuis in Bussum en in Hilversum. Binnen deze termijn kan een ieder een zienswijze indienen. Meer informatie hierover in de bekendmaking op overheid.nl.

Na 30 juni 2022 beslissen beide gemeenteraden over de grenscorrectie. Daarna gaat het besluit tot vaststelling van de grenscorrectie naar de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. De  verwachting is dat de grenscorrectie per 1 januari 2023 is verwerkt.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden