Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Gooise Meren wijst bod woningcorporaties af en waarschuwt: te weinig sociale huurwoningen in 2023

Het aanvullende bod van de 5 woningcorporaties in Gooise Meren aan de gemeente en huurdersverenigingen om te komen tot prestatieafspraken, heeft het college van burgemeester en wethouders afgewezen. “Het gemeentebestuur heeft de ambitie uitgesproken dat het aandeel sociale huurwoningen in Gooise Meren de komende jaren minimaal op peil blijft. Met dit bod loopt de voorraad de komende jaren met bijna 200 woningen terug. Woningen die onze inwoners hard nodig hebben. We kunnen daarom helaas niet anders dan dit bod afwijzen”, aldus wethouder Schimmel. De gemeente ziet het als een verplichting aan de inwoners om zich tot het uiterste in te spannen om tot afspraken te komen met alle partijen. Daarom stelt de gemeente een doorstart voor om alsnog tot prestatieafspraken te komen. Ook de gemeente zal daarbij de nodige inspanningen leveren.

Lange tijd in overleg over afspraken

Al geruime tijd zijn de 5 grootste woningcorporaties, hun huurdersbelangenverenigingen en de gemeente in gesprek over het maken van prestatieafspraken. Belangrijk uitgangspunt voor de gemeente hierbij is dat het aandeel sociale huurwoningen in de totale woningvoorraad de komende jaren minimaal gelijk blijft. Nadat lopende 2018 bleek dat er geen overeenstemming mogelijk was, is onafhankelijk onderzoek gedaan naar de woningbehoefte. De conclusie van het onderzoek in oktober 2018 gaf aan: tot 2023 zijn er minimaal 350 extra sociale huurwoningen nodig in Gooise Meren. De gemeente heeft de gezamenlijke woningcorporaties toen verzocht om een nieuw bod uit te brengen.

Nieuw bod: er verdwijnen nog steeds te veel sociale huurwoningen door verkoop

Het nieuwe bod van de gezamenlijke woningcorporaties was een aanvulling op de eerdere activiteitenplannen. De gemeente waardeert de inspanningen die door een aantal corporaties zijn gedaan, maar het totaalpakket aan maatregelen is te mager. In plaats van de gewenste toename ziet het college, ook met de aanvullende maatregelen, een terugloop van voorraad sociale huurwoningen ontstaan de komende jaren. Dit komt vooral door de verkoop van sociale huurwoningen. “We vinden het jammer dat op het belangrijkste discussiepunt, namelijk de verkoop van sociale huurwoningen met name door Dudok Wonen, geen maatregelen zijn voorgesteld. We zijn geen tegenstander van verkoop van sociale huurwoningen, zolang dit niet ten koste gaat van de voorraad sociale huurwoningen en dat gebeurt nu wel. Je helpt hiermee een bepaalde doelgroep éénmalig, maar structureel draagt het te weinig bij. Het staat daarmee haaks op het uitgangspunt in de woonvisie om het aandeel sociale huurwoningen op peil te houden”, zegt wethouder Schimmel.

Doorstart

De gemeente Gooise Meren hecht veel waarde aan de realisatie van haar beleidsambities uit de woonvisie. Daarom stelt het college een doorstart van de prestatieafspraken voor. De gemeente zet zich daarbij o.a. maximaal in om 350 sociale huurwoningen toe te voegen tot 2025 en het opzetten van een compensatiefonds sociale woningbouw om extra sociale woningbouw financieel te kunnen ondersteunen. De gemeente stelt de corporaties voor om de prestatieafspraken op een andere manier vorm te geven; gemeenschappelijke kaderafspraken over duurzaamheid, leefbaarheid en betaalbaarheid en individuele afspraken per corporatie over alle activiteiten die van invloed zijn op de omvang van de voorraad sociale huurwoningen.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden