Gooise gemeenten met provincie Noord-Holland akkoord over uittreding GNR

De colleges van BenW van Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen en Laren, participanten van het Goois Natuurreservaat (GNR), hebben met de provincie Noord-Holland overeenstemming bereikt over de uittreding van de provincie als participant uit het GNR. Provincie Noord-Holland zal aan GNR een uittreedsom van 16 miljoen euro betalen. Daarbij stelt de provincie een bedrag van 1,4 miljoen euro aan GNR beschikbaar tot en met 2023, om de in de Gooise Natuuragenda en in de uittredingsovereenkomst genoemde provinciale betrokkenheid bij de Gooise natuur vorm te geven.

Barbara Boudewijnse, wethouder Gooise Meren: “Na de goed verlopen onderhandelingen met Amsterdam, zijn wij blij dat de provincie de gesprekken met ons wilde vervolgen om samen tot een overeenkomst te komen. En dat is gelukt: in een aantal zeer constructieve gesprekken zijn wij tot een goed resultaat gekomen. En dat is belangrijk voor de toekomst van het GNR en onze mooie Gooise natuur!”.

De provincie Noord-Holland heeft vanaf 2015 aangegeven niet langer participant van GNR te willen zijn. De provincie wil alle in haar provincie actieve beheerders van natuurgebieden op een gelijke manier kunnen behandelen. Zowel de provincie Noord-Holland als de gemeente Amsterdam kozen als participanten daarbij in eerste instantie voor een juridisch traject via de rechter. De Gooise participanten van GNR hebben vanaf de zomer 2018 gezocht naar een oplossing om er als partijen in goed overleg onderling uit te kunnen komen. Hiermee kon een lang en onwenselijk juridisch traject worden vermeden. Dit streven resulteerde in maart 2019 in een gezamenlijke intentieverklaring om in goed overleg te komen tot een voor alle partijen aanvaardbare uittreding van de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland. De onderhandelingen met Noord-Holland en Amsterdam zijn in april 2020 gestart.

Nadat de gemeenteraden van Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren zich hebben uitgesproken over de onderhandelingsuitkomst, nemen de betrokken colleges een definitief besluit en kan de uittreding worden geformaliseerd.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden