‘Goed en veilig op weg’; een plan voor mobiliteit  

Gooise Meren is een aantrekkelijke plek om te wonen en te werken. Dat willen we zo houden. Daar hoort bij dat bestemmingen in Gooise Meren goed en veilig bereikbaar zijn per fiets, openbaar vervoer en auto. Duurzame oplossingen voor verkeer en een gezonde leefomgeving horen ook bij mobiliteit. We gaan een plan maken waarin de onderwerpen verkeer, parkeren, doorstroming, bereikbaarheid en duurzaamheid samenkomen. Een plan waarmee we de knelpunten van vandaag oplossen én de komende jaren vooruit kunnen. We maken het plan graag samen met u.

Meedenken en meepraten

Op 3 momenten kunt u meedenken en meepraten over mobiliteit.

  • Van 11 november tot 11 december 2019: via een online enquête en dialogen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden
  • 25 november 2019: inspiratieavond 'Goed en veilig op weg, nu en in de toekomst'
  • Begin 2020: bijeenkomsten in Naarden, Bussum, Muiden en Muiderberg

Wethouder Nico Schimmel over mobiliteit

Geef uw mening over verkeer en parkeren

We zijn benieuwd naar uw mening. Het maakt niet uit of u lopend, per fiets, met de auto of met het openbaar vervoer deelneemt aan het verkeer.

  • Ervaart u veel opstoppingen of overlast door verkeer?
  • Vindt u dat het op bepaalde plekken veiliger moet?
  • Is uw bestemming makkelijk bereikbaar of komt u onderweg of bij het eindpunt obstakels tegen?
  • Kunt u in de buurt parkeren of vindt u het niet erg wat verder te lopen?

Van 11 november tot 11 december 2019 kunt u via een online enquête reageren op vragen. De enquête en meer informatie vindt u op gooisemeren.nl/goedenveiligopweg.

Besluitvorming

Medio zomer 2020 krijgt de gemeenteraad een concept mobiliteitsplan ter besluitvorming voorgelegd. De raad besluit dan wat we gaan uitvoeren en hoeveel geld daarvoor beschikbaar is.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden