Gemeentelijke monumenten Muiderberg aangewezen

Het college heeft op 21 juni 2022  besloten om 8 panden in Muiderberg definitief aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Zienswijzen

Het college heeft op 15 februari 2022 besloten om te starten met de procedure tot het aanwijzen van panden en objecten in Muiderberg als gemeentelijk monument. De gemeente heeft zienswijzen ontvangen tegen dit voornemen van de eigenaren van een aantal panden. Eigenaren konden hun zienswijze mondeling toelichten aan de gemeente.

Van ieder ensemble of pand is een redengevende omschrijving opgesteld. Hierin is gemotiveerd waarom een pand wordt aangewezen. Eigenaren hebben eventuele onjuistheden kunnen aangeven.

Aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed (CRKE) is vervolgens advies gevraagd over de definitieve monumentenstatus. De zienswijzen en het advies van de CRKE heeft het college gebruikt bij het maken van de afweging.

8 van de 10 panden  aangewezen al gemeentelijk monument

Het college heeft besloten om de volgende panden definitief aan te wijzen als gemeentelijk monument:

  • Badlaan 2-4
  • Badlaan 11-13
  • Brink 24
  • Brink 27-28
  • Googweg 20
  • Hakkelaarsbrug 
  • Populierenlaan 2b
  • Populierenlaan 5-7

Naar de status van Brink 29 loopt nog een onderzoek. Dit adres is (nog) bij de besluitvorming gelaten. De panden aan de Nienhuis Ruijskade zijn niet aangewezen. In de loop der tijd blijken ze te sterk gewijzigd. Daarnaast zijn de huizen voldoende beschermd in bestemmingsplan Muiderberg via een aanduiding ‘karakteristiek pand’.

Het verhaal van Muiderberg

Gezamenlijk vertellen de panden het verhaal van Muiderberg. Vanaf het einde van de 19e eeuw ontwikkelde Muiderberg zich van een agrarisch dorp tot een in de wijde omtrek geliefde badplaats van allure. In en rond het dorp verschenen hotels, pensions en cafés. Ook werden wandelbossen aangelegd. En aan de zuidzijde van de Brink werden vanaf de vroege twintigste eeuw enkele kleine villa’s gebouwd. Muiderberg heeft er nog steeds zijn unieke karakter en prachtige uitstraling aan te danken. En dat verdient bescherming!

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden