Gemeentelijke monumenten in Muiderberg

De oproep aan inwoners en erfgoedverenigingen om mee te helpen bij de inventarisatie van monumentwaardige panden en objecten levert een voorlopige lijst op van 60 verschillende panden en objecten.

Van villa tot dorpsweide

Op de lijstjes van inwoners, de voorstellen van Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap, staan verschillende panden en objecten. Onder de panden bevinden zich woonhuizen die vroeger een andere functie hadden, bijvoorbeeld als boerderij, kapel, school of pastorie. Tot de objecten behoren de Hakkelaarsbrug uit 1920 en het herdenkingsmonument op de Brink voor musicus G.A. Heinze.

Verder zijn verschillende gebieden voorgedragen voor een beschermde status. Onder meer De Brink. Een van de indieners noemde dit ‘de mooiste plek in Muiderberg en waarschijnlijk ook de mooiste brink van Nederland’. Een ander voorgesteld gebied is de Dorpsweide, een groene oase die de herinnering aan het agrarische verleden van het dorp levend houdt.

Aanwijzen monumenten zorgvuldige procedure

De gemeente wil het meest monumentwaardige erfgoed beschermen en streeft naar een lijst met 10 tot 15 monumenten. De selectie gebeurt door een klein comité. De inwoners, de erfgoedverenigingen en de onlangs opgerichte Stichting Monumentaal en Historisch Muiderberg hebben hierin een vertegenwoordiger. De focus ligt op panden en objecten. De wens om de Brink als beschermd dorpsgezicht aan te wijzen wordt apart onderzocht.

De wethouder hoopt op de Open Monumentendag in september 2021 de nieuwe gemeentelijke monumenten van Muiderberg bekend te maken. Of dat gaat lukken is nog niet zeker. Aan de aanwijzing van monumenten gaat namelijk altijd een zorgvuldige en tijdrovende procedure vooraf. Dat is in dit geval niet anders. Op basis van de selectie stelt een externe adviseur beschrijvingen op, aangevuld met een onderbouwing van de monumentale waarden. Van belang is ook het advies van de Commissie ruimtelijke kwaliteit en erfgoed.

Meer over Monumenten Muiderberg op bestuur.gooisemeren.nl.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden