Gemeente kapt risicovolle bomen

In november 2019 start de gemeente met het kappen van bomen die een risico zijn voor omwonenden en of weggebruikers en daarom verwijderd moeten worden. Deze bomen zijn eigendom van de gemeente. Uit de jaarlijkse Boom Veiligheid Controle blijkt dat de bomen verwijderd moeten worden. Op de te kappen bomen staat een geel kruis.

Welke bomen kappen en herplanten

Bekijk de risicovolle bomen die de gemeente gaat kappen. Bij de meeste bomen die worden verwijderd volgt herplant. Bij enkele bomen is herplant niet mogelijk. Bijvoorbeeld wanneer een nieuwe boom vanwege gebrek aan ruimte geen goede kans heeft om te groeien.

Boom Veiligheid Controle

Bomen die eigendom zijn van de gemeente laten we controleren door een gecertificeerd bedrijf. Dit is de zogenoemde Boom Veiligheid Controle. Uit deze inspectie blijkt onder andere welke bomen een risico vormen voor omwonenden en of weggebruikers, bijvoorbeeld door vallende takken. Ieder jaar wordt een een deel van Gooise Meren onderzocht. In wijken waar geen Boom Veiligheid Controle is uitgevoerd, controleren medewerkers van de gemeente welke bomen dood of in slechte staat zijn.

Er zijn ook bomen die gebreken hebben maar nog geen risico zijn voor de omgeving. Deze bomen worden jaarlijks gecontroleerd. Het is mogelijk dat de boom er overheen groeit of dat door andere maatregelen het risico wordt voorkomen.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden