Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Gemeente en Dudok Wonen vol vertrouwen verder met prestatieafspraken

Gemeente Gooise Meren en Dudok Wonen hebben hun geschil dat zij bij de Commissie Dekker hadden ingediend, ingetrokken. Beide partijen hebben alle vertrouwen dat zij alsnog tot prestatieafspraken komen.

Na de behandeling van het geschil hebben de gemeente, Dudok Wonen en de Huurders Belangen Vereniging van Dudok Wonen nogmaals om de tafel gezeten om er met elkaar uit te komen in het belang van de woningzoekenden in Gooise Meren. Dit gesprek bood voldoende aanknopingspunten om tot productieafspraken te komen. We hebben 4 afspraken op hoofdlijnen gemaakt die we de komende tijd verder gaan uitwerken:

  • Afspraken over de sociale woonvoorraad (kwaliteit en kwantiteit) met daarin categorieën huur en koop, die bijdragen aan de woonbehoefte zoals vastgelegd in de woonvisie van Gooise Meren
  • Grip op sociale koop en middenhuur door afspraken te maken over de voorwaarden van deze sociale woningen
  • Intentie vanuit Dudok Wonen om de middelen die vrijkomen uit de verkoop van woningen in Gooise Meren ook in de gemeente te herinvesteren
  • Samen werken aan toevoeging van sociale huurwoningen via inbreiden en verdichten

De komende tijd werken de gemeente en Dudok Wonen deze onderdelen verder uit en hopen voor het einde van het jaar de prestatieafspraken te kunnen ondertekenen.

Eerdere prestatieafspraken

Met de 5 andere wooncorporaties en huurdersverenigingen actief in Gooise Meren (De Alliantie, Het Gooi en Omstreken, Ymere, Woningstichting Naarden en Woonzorg Nederland) sloot de gemeente eerder dit jaar prestatieafspraken.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden