Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van gemeente Bussum, gemeente Muiden en gemeente Naarden

Archief Gooi en Vechtstreek

Doorzoek de historische archieven van Bussum, Muiden, Muiderberg, Naarden en Huizen. Een deel staat online, een deel is beschikbaar via de studiezaal in Naarden

Gemeente Amsterdam maakt mogelijke locaties windenergie bekend

De komende jaren wil gemeente Amsterdam veel investeren in de opwek van duurzame energie. Windenergie is nodig om deze ambitie te halen. Voor windenergie is het doel om in 2030 binnen de gemeentegrenzen 127 megawatt op te wekken. Dit is voldoende elektriciteit voor ongeveer 145.000 huishoudens. Om dit doel te bereiken, zijn er afhankelijk van de hoogte van de turbines 4 tot 8 extra windturbines nodig.

Locaties windturbines

De gemeente Amsterdam heeft met veel zorg voor mens, natuur en milieu de volgende locaties gekozen waar 1 of meer windturbines mogelijk zijn:

  • Havengebied Amsterdam (westelijk van de Ring A10)
  • Diemerscheg
  • Weesperkarspel - Gein
  • De Zuidoostelijke oever van de Gaasperplas
  • Knooppunt Holendrecht

Geef uw mening

Van 23 mei tot en met 17 juli 2024 kunt u uw mening geven over het ontwerp-Programma Windenergie Amsterdam 2030, plan-milieueffectrapport Programma Windenergie Amsterdam 2030 en voornemen aanwijzing Havengebied als versnellingsgebied voor windenergie.

Meer informatie

Meer lezen over het ontwerp-Programma Windenergie Amsterdam 2030 of uw mening geven? Kijk op de website van de gemeente Amsterdam.