Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Gelijk met herinrichting plein gemeentehuis wateroverlast aanpakken

De nieuwe inrichting voor het plein voor het gemeentehuis laat langer op zich wachten. Er is gekeken naar de mogelijkheden om gelijktijdig de problemen met wateroverlast op straat bij heftige regenbuien aan te pakken. Dat onderzoek heeft tijd gekost. Nu is goed in kaart gebracht dat de werkzaamheden aan de riolering gecombineerd kunnen worden met de nieuwe inrichting van het plein. We verwachten dat de uitvoering in de 1e helft van 2021 is.

Onderzoek wateroverlast

Heftige regenbuien komen als gevolg van klimaatverandering steeds vaker voor. Op bekende plekken blijft het water dan staan, waaronder de straten rond het gemeentehuis. In het onderzoeksrapport van zomer 2020 zijn een aantal concrete maatregelen aanbevolen om de wateroverlast op straat bij heftige regenbuien in de directe omgeving van het gemeentehuis te verminderen.

Op basis van het onderzoek is besloten om gelijktijdig met de nieuw inrichting van het plein ook aanpassingen te doen aan het rioolstelsel naast en onder het gemeentehuis. Aanpassingen aan de riolering zijn kostbaar. In de begroting was al rekening gehouden met deze kosten vanuit de aanpak van kwetsbare locaties met wateroverlast en duurzame ruimtelijke ontwikkelingen in het kader van klimaatadaptatie.

Uitvoering in 2021

Er wordt gewerkt aan een uitvoeringsontwerp voor alle uit te voeren werkzaamheden. Eind dit jaar start de aanbesteding zodat de maatregelen in de 1e helft van 2021 kunnen worden uitgevoerd. Bij de uitvoering wordt rekening gehouden met de bereikbaarheid van het gemeentehuis en geplande evenementen zoals Bussum op IJs en de kermis.

Toegankelijker en groener plein

Met een loopzone en bomenrij vanaf de Nieuwe Raadhuisstraat zorgt de nieuwe inrichting van het plein straks voor een toegankelijker en groenere entree van het gemeentehuis. Onbenutte zones worden ingericht en bruikbaar gemaakt. De overkapping en hellingbaan bij de huidige nooduitgang verdwijnen en de verdiepte goot langs het gemeentehuis krijgt een mooie groene inrichting, waar ook een JOP (Jongerenontmoetingsplaats) komt. Met een wandelpad kun je straks rond het gemeentehuis lopen, waarbij ook de waterpartij aan de noordzijde van het gemeentehuis toegankelijk wordt. Daar komt een vlonder en een fontein. De poffertjeskraam verplaatst naar het verlaagde deel van het voorplein in de hoek bij de rotonde Brinklaan.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden