Geen vuurwerk in winkelgebied Keverdijk

In het verleden was het tijdens de jaarwisseling onrustig in het winkelgebied Keverdijk. Daarom is sinds de jaarwisseling van 2018 op 2019 een vuurwerkvrije zone ingesteld. Dit heeft een positieve invloed gehad op de veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Tijdens de aanstaande jaarwisseling is het winkelgebied Keverdijk opnieuw een vuurwerkvrije zone​​​​​​​. Ook is er tijdelijk cameratoezicht. Het doel is verbetering van de veiligheid en leefbaarheid in het winkelgebied.

Vuurwerk afsteken verboden

In de vuurwerkvrije zone is het verboden om knal- en siervuurwerk af te steken. Het verbod geldt voor alle plekken in de vuurwerkvrije zone, zoals de straat, de stoep, tuinen en balkons. Er mag alleen vuurwerk worden afstoken op een plek buiten de vuurwerkvrije zone. Dat mag in Nederland tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur.

Cameratoezicht

In de periode van 27 december 2019 tot en met 3 januari 2020 is er in het winkelgebied Keverdijk cameratoezicht. De camera’s worden op hoge masten op een aantal punten in het gebied neergezet en zijn duidelijk zichtbaar. De camerabeelden worden gebruikt als extra toezicht.

Alle belanghebbenden zijn per brief over de vuurwerkvrije zone en het cameratoezicht geïnformeerd.

Vragen

Neem voor vragen contact op met de medewerkers van openbare orde en veiligheid via 035 207 00 00 of veiligheid@gooisemeren.nl​​​​​​​.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden