Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Eerder hulp bij betalingsachterstanden

Lukt het niet om op tijd de huur, zorgverzekering, energie- of waterrekening te betalen? Vanaf 1 januari 2021 krijgt u dan een brief, telefoontje of bezoekje van de gemeente. De gemeente heeft afspraken gemaakt met de leveranciers van woonruimte, zorgverzekering, energie en water om betalingsachterstanden van inwoners al na 30 dagen door te geven. Op deze manier komen mensen met financiële problemen eerder in beeld en kunnen zij hulp krijgen.

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Dat de gemeente dit zo moet doen, staat in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Er zijn met de leveranciers afspraken gemaakt over vroegsignalering. Dat betekent dat de gemeente al bij een kleine betalingsachterstand een seintje krijgt. De gemeente moet dan volgens de wet contact opnemen met de inwoner en hulp aanbieden. De inwoner mag zelf weten of hij van het aanbod gebruikmaakt. De gemeente vertelt daarna aan de leverancier wat er gedaan is met het seintje.

Hulp bij schulden

Heeft u schulden en heeft u het gevoel dat u er zelf niet uitkomt? Neem dan contact op met de gemeente: 035 207 00 00. Een medewerker kijkt dan samen met u hoe u uw schulden kunt oplossen. Ook de vrijwilligers van SchuldHulpMaatje kunnen u helpen om uw geldzaken onder controle te krijgen. Ga naar schuldhulpmaatje.nl of bel 06 12 70 29 98 voor het maken van een afspraak.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden