Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona goed in de gaten!

Een gezonde leefomgeving, ook voor jongeren

De gemeente Gooise Meren is bezig met het ontwikkelen van een Omgevingsvisie. JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) is hier ook bij betrokken.

Redenen voor ontwikkelen Omgevingsvisie

De voornaamste redenen voor het ontwikkelen van een Omgevingsvisie:

  • Verduurzaming inzetten voor de toekomst
  • Natuur- en erfgoed parels verder versterkten
  • Samen leven in buurt, wijk en gemeente
  • Samen werken en veilig op weg in de regio
  • De leefomgeving nog mooier en gezonder maken

Aanknopingspunten JOGG

JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) is betrokken bij het ontwikkelen van de Omgevingsvisie vanuit een aantal aanknopingspunten:

  • JOGG staat voor een leefomgeving die een gezonde keuze stimuleert; denk aan watertappunten, goede en veilige fiets- en wandelpaden
  • Beweegvriendelijke schoolomgeving
  • Gemeenschappelijk gebruik van schoolpleinen
  • Locatie van Fastfood restaurants
  • Bij nieuwbouw in de gemeente, waarbij het aandachtspunt ‘gezonde leefstijl’ hoog op het lijstje van de projectleiders staat

In samenwerking met de gemeente streeft JOGG naar een gezonde leefomgeving in de gemeente Gooise Meren.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden